khach san bac ninh

Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp
Mon, Day 12/04/2021 00:00 AM

Công trình thanh niên của Chi Đoàn thôn Ngọc Trì Bình Định Đoàn xã Lai Hạ huyện Lương Tài

 

Chi Đoàn thôn Ngọc Trì - Bình Định - Đoàn xã Lai Hạ vẽ tranh cổ động cử tri trên địa bàn tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Mỗi đoàn viên thanh niên hãy thể hiện quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam - Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

 

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn