khach san bac ninh

Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp
Sun, Day 11/04/2021 00:00 AM

Công trình thanh niên của ĐVTN xã An Bình huyện Thuận Thành.

Bức tường của khu vệ sinh công cộng tại trường tiểu học Nguyễn Lượng Thái qua đôi bàn tay, khối óc và trái tim nhiệt huyết của các bạn đoàn viên thanh niên xã An Bình.

Ảnh: Danh Nghị

Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn