khach san bac ninh

BẦU CỬ TOÀN QUỐC
Thu, Day 01/04/2021 00:00 AM

Các mốc thời gian kỳ bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 20212026

Để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG. Kế hoạch này đã nêu rõ 16 mốc thời gian quan trọng trong kỳ bầu cử này.

Theo: Báo Lao Động

Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Sưu tầm