khach san bac ninh

Phóng sự ảnh
Tue, Day 08/12/2020 00:00 AM

Phóng sự ảnh: Bắc Ninh giải ngân 60 tỷ đồng vốn khởi nghiệp cho thanh niên.

Với vai trò “bà đỡ” giúp thanh niên khởi nghiệp, trong thời gian qua Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã triển khai các hoạt động giúp đỡ thanh niên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Từ đó nhiều mô hình kinh tế hay, sáng tạo được thanh niên mạnh dạn triển khai. Kết quả từ năm 2017 đến nay, sau 3 năm triển khai phong trào Thanh niên khởi nghiệp, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã hỗ trợ 84 dự án khởi nghiệp với số vốn được giải ngân 60 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên, ổn định cho trên 400 lao động. Trong thời gian tới, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh sẽ tiếp tục đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiếp tục quan tâm, bổ sung nguồn ngân sách để tiếp tục hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp.

Ban Phong trào Tỉnh Đoàn Bắc Ninh.