khach san bac ninh

Phóng sự ảnh
Tue, Day 08/12/2020 00:00 AM

Phóng sự ảnh: Bắc Ninh Khuyến khích thanh niên khởi nghiệp từ làng nghề truyền thống.

Khuyến khích thanh niên khởi nghiệp từ nghề truyền thống là một trong những nhiệm vụ được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Bắc Ninh chú trọng với nhiều giải pháp thiết thực. Một trong số đó là hỗ trợ vốn từ Đề án hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, qua đó, xuất hiện nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu, góp phần phát triển KT-XH địa phương, bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống. Đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh đã triển khai hỗ trợ 86 mô hình thanh niên khởi nghiệp với tổng số vốn hỗ trợ 60 tỷ đồng, trong đó có gần 10 mô hình khởi nghiệp từ làng nghề truyền thống với vốn hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng. Các mô hình vay vốn khởi nghiệp để phát triển nghề truyền thống không chỉ mang lại giá trị thu nhập cao cho thanh niên, bên cạnh đó góp phần tạo công ăn việc làm cho thanh niên địa phương.

Ban Phong trào Tỉnh Đoàn Bắc Ninh.