khach san bac ninh

Hoạt động Đội
Fri, Day 30/10/2020 00:00 AM

BẮC NINH: XEM PHIM TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI, TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TRẺ EM

   Nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh, thiếu nhi về các vấn đề phòng chống xâm hại, tai nạn, thương tích ở trẻ em, đầu năm học 2020 – 2021, nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai mô hình giáo dục cho học sinh thông qua xem phim tuyên truyền nội dung phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích ở trẻ em.

   Tại chương trình, các em học sinh được theo dõi bộ phim ngắn với nội dung về phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích ở trẻ em, sau đó các em được giáo viên tổng hợp lại nội dung và hướng dẫn kỹ năng về phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích.

   Mô hình mặc dù mới đưa vào triển khai nhưng bước đầu đã đạt được thành công nhất định, thông qua các bộ phim ngắn truyền tải được một cách sinh động các nội dung liên quan tới phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích ở trẻ em. Qua đó, giúp các em học sinh được trau dồi các kiến thức, kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân cũng như chủ động chia sẻ, trao đổi những vấn đề liên quan về phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích ở trẻ em./.

* Một số hình ảnh:

Buổi xem phim tuyên truyền tại trường TH Phù Chẩn – TX Từ Sơn

Tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích - trường THCS Thị trấn Hồ - Thuận Thành

Trường THCS Vạn Ninh tổ chức xem phim tuyên truyền phòng chống xâm hại