khach san bac ninh

Xung kích - Đồng hành
Wed, Day 04/11/2020 00:00 AM

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

   Sáng 04/11, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của thanh niên công nhân, thanh niên đô thị, thanh niên nông thôn vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Chung phát biểu tại Hội nghị.

   Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoan; Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban Dân vận TƯ; Nguyễn Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng gần 200 đại biểu thanh niên đến từ 14 tỉnh, thành của Cụm Đồng bằng Sông Hồng, Cụm Trung du Bắc Bộ.

   Phát biểu chào mừng Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Chung thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời, cho biết để chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức nhiều Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào dự thảo các văn kiện và thu được nhiều ý kiến đóng góp, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội; Đồng thời nhấn mạnh vai trò của thế hệ thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Mong muốn các đại biểu sẽ có những đóng góp thiết thực vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình với Đảng, với đất nước;

 

Đại biểu Bắc Ninh phát biểu tham luận tại Hội nghị.

   Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Các ý kiến đều khẳng định các văn kiện được xây dựng công phu, chất lượng, bố cục nội dung khoa học. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã đánh giá đúng tình hình đất nước trong 5 năm qua (2015-2020) và sau 35 năm đổi mới (1986-2020), đề cập đến những vấn đề mới cần thống nhất nhận thức và đồng thuận trong cán bộ, Đảng viên và tầng lớp nhân dân.

   Bên cạnh đó, các đại biểu đưa ra một số vấn đề cần bổ sung vào dự thảo văn kiện Đại hội, như: Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu; Tiếp tục có Nghị quyết chuyên đề, cơ chế, chính sách phù hợp hiệu quả, dễ tiếp cận cho thanh niên đặc biệt là thanh niên nông thôn tiếp cận các nguồn lực nhất là nguồn vốn để khởi nghiệp; Thực hiện những giải pháp cụ thể đột phá nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, đẩy lùi tiêu cực xã hội và các tệ nạn xã hội;; đưa vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái của người dân vào báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2011-2020), xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030); cụ thể hóa các giải pháp trong công tác xóa đói, giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới gắn với điều tra, rà soát hộ nghèo sát thực tế...

   Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân vận TƯ Đỗ Văn Phới đánh giá cao công tác chuẩn bị, tham luận đóng góp ý kiến của TƯ Đoàn. Nhiều ý kiến tại Hội nghị hầu hết tập trung vào nội dung dự thảo Báo cáo Chính trị, thể hiện sự tiếp cận sâu sắc, quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng những kết quả đạt được của đất nước trong 05 năm qua. Phó Trưởng Ban Dân vận TƯ khẳng định sẽ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp, chuyển cho Tiểu ban Văn kiện để tiếp tục hoàn thiện dự thảo các báo cáo trình Đại hội XIII của Đảng.

Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh Đoàn