khach san bac ninh

Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp
Tue, Day 01/09/2020 00:00 AM

Thượng úy Hoàng Thị Mai Hương: "Công việc giữ nước không dành riêng cho lực lượng nào, mà tất cả chúng ta đều phải góp sức trong nhiệm vụ này"

Công việc giữ nước không dành riêng cho lực lượng nào, mà tất cả chúng ta đều phải góp sức trong nhiệm vụ này.

Tôi chưa một ngày thôi cô gắng và trách nhiệm với công việc, vì tôi luôn tâm niệm, cứ lao động đi rồi tình yêu sẽ đến. Mỗi người cố gắng làm tốt trách nhiệm được giao, nỗ lực cống hiến, là đã góp thêm vào sự tự hào của dân tộc, viết lên trang sử vẻ vang rồi

Đó là chia sẻ của Thượng uý Hoàng Thị Hai Hương cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Đông Anh tại chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống "Tự hào Việt Nam, kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/09/2020
Thượng úy Hoàng Thị Mai Hương, cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Đông Anh. Là một nữ chiến sỹ công an Hương đã có rất nhiều thành tích trong công tác chuyên môn nghiệp vụ cũng như phong trào đoàn thể, là một trong những thành niên ưu tú của lực lượng thanh niên Công an Nhân