khach san bac ninh

Hoạt động Đoàn
Mon, Day 31/08/2020 00:00 AM

Bắc Ninh: Đồng loạt ra quân Triển khai Chiến dịch tuần lễ Thanh niên “Cùng áo xanh thắng nhanh COVID19"

Sáng ngày 29/8/2020, Tỉnh đoàn Bắc Ninh phối hợp với VNPT Bắc Ninh đồng loạt ra quân triển khai chiến dịch tuần lễ thanh niên “Cùng áo xanh thắng nhanh Covid-19” nhằm vận động, hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm Bluezone, NCOVI và tư vấn, giới thiệu sử dụng các sản phẩm dịch vụ Viễn thông - CNTT của VNPT Bắc Ninh.


Tỉnh đoàn Bắc Ninh phối hợp với VNPT Bắc Ninh đồng loạt ra quân triển khai chiến dịch tuần lễ thanh niên “Cùng áo xanh thắng nhanh Covid-19”

Với phương châm, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn từng người dân cài đặt phần mềm Bluezone, NCOVI. Chương trình tuần lễ Thanh niên “Cùng áo xanh thắng nhanh Covid-19” được triển khai đồng loạt từ ngày 26/8 đến hết ngày 31/8; trong đó 100% sơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện trong hai ngày 29 và 30/8. Chiến dịch đã nhận được sự ủng hộ góp phần thay đổi nhận thức sâu sắc của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19.


Với phương châm, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn từng người dân cài đặt phần mềm Bluezone, NCOVI

Bên cạnh việc vận động, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone, NCOVI; trong tuần lễ thanh niên “Cùng áo xanh thắng nhanh Covid-19”, đoàn viên thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh cũng ra quân vệ sinh, khử trùng môi trường tại các khu vực công cộng và tuyên truyền người dân tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.


Đoàn viên thanh niên ra quân vệ sinh, khử trùng môi trường tại các khu vực công cộng

Kết thúc tuần lễ Thanh niên “Cùng áo xanh thắng nhanh COVID-19",tuổi trẻ toàn tỉnh đã tuyên truyền vận động cho hơn 10.200 hộ gia đình và các cá nhân, cài đặt phần mềm Bluezone cho hơn 7.200 điện thoại Smartphone.

Ban Phong trào