khach san bac ninh

Bản tin Thanh niên
Tue, Day 23/06/2020 00:00 AM

Hội nghị trực tuyến triển khai các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên

Ngày 19/6/2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên.

Điểm cầu Hội nghị trực tuyến của Tỉnh đoàn Bắc Ninh được diễn ra tại Hội trường Trung tâm Viễn thông VNPT Bắc Ninh. Tham dự Hội nghị có các đại biểu: Đồng chí Nguyễn Nhân Chinh - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc và cán bộ chuyên trách cơ quan Tỉnh Đoàn.

 
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu được học tập 04 chuyên đề của các báo cáo viên:

- “Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta” - GS.TS Trần Văn Phòng, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

- “Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam” - PGS.TS Nguyễn Danh Tiên - Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

- “Hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay” - PGS.TS. Lưu Văn Quảng, Viện trưởng Viện Chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

- “Đoàn thanh niên Cộng sản Việt Nam” - TS. Lê Văn Cầu, Giảng viên cao cấp, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn đặc biệt nhấn mạnh việc triển khai học các bài học lý luận chính trị là nhiệm vụ quan trọng, đây là điều kiện cơ bản các cấp bộ đoàn phải chủ động thực hiện học tập, hướng việc học tập các bài học lý luận chính trị trở thành việc tự học trong đoàn viên thanh niên. Đồng thời, công tác tuyên truyền các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên cần phải có các buổi học tập chuyên đề, nhiều bài viết chuyên sâu, đánh giá, tổng hợp với nhiều nội dung, khía cạnh và mang đậm nét lý luận chính trị của công tác đoàn.

Đường link Hội nghị trực tuyến học tập các bài học lý luận chính trị: https://www.youtube.com/watch?v=caAE7rX_jCc&feature=youtu.be&fbclid

Huyền Trang - Ban Tuyên giáo