khach san bac ninh

Hoạt động Đoàn
Wed, Day 25/03/2020 00:00 AM

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bả

       Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên các cấp về pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; Phát huy vai trò của Ngành BHXH và Tổ chức Đoàn thanh niên trong công tác phổ biến, tuyên truyền, thực hiện tốt chính sách, luật về BHXH, BHYT, BHTN cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

       Chiều ngày 25/3/2020, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN và Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN giữa BHXH tỉnh và Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tại Hội trường Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Đức Cường - Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Nhân Chinh - Ủy viên BCH TƯ Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn; các đồng chí lãnh đạo của hai đơn vị, đại diện lãnh đạo các phòng, ban cơ quan BHXH tỉnh và Ban Phong trào Tỉnh Đoàn;


Đồng chí Nguyễn Nhân Chinh -Bí thư Tỉnh Đoàn và đồng chí Phạm Đức Cường - Giám đốc BHXH tỉnh tham gia ký kết chương trình phối hợp

       Chương trình phối hợp tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giữa BHXH tỉnh và Tỉnh Đoàn Bắc Ninh gồm các nội dung: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật BHXH, Luật BHYT, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT. Tổ chức Hội nghị tập huấn trang bị kiến thức về BHXH, BHYT, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tại cấp tỉnh, huyện, xã. Căn cứ tình hình thực tế tại các huyện, thành phố mở rộng đại lý thu BHXH, BHYT tại thôn, khu phố, xã, phường, thị trấn, giao nhiệm vụ cán bộ, đoàn viên tại địa phương thực hiện kiêm nhiệm. Hàng năm, hai bên tổ chức sơ kết báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng đã ký kết; đề xuất, kiến nghị những giải pháp thực hiện cho các năm tiếp theo; thực hiện các thủ tục thanh lý theo quy định,...

       Phát biểu tại buổi Lễ ký kết, đại diện lãnh đạo 02 đơn vị mong muốn việc thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHYT, BHXH, BHTN phải bám sát khuôn khổ Chương trình và quy định của pháp luật hiện hành; bảo đảm phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan và sự thống nhất của 02 cơ quan trên tinh thần hợp tác hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ; chương trình được cụ thể hóa bằng kế hoạch thực hiện hàng năm theo sự thống nhất chỉ đạo, giám sát, kiểm tra của 02 ngành và không tách rời sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; đồng thời phát huy tính chủ động, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa các đơn vị BHXH các huyện, thị, thành phố và các huyện, thị, thành Đoàn.

Ban Phong trào - TĐBN