khach san bac ninh

Bản tin Thanh niên hằng ngày
Fri, Day 13/03/2020 00:00 AM

Trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch COVID19

Công văn số 740/UBND-KGVX ngày 13/03/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19