khach san bac ninh

Hội Sinh viên
Mon, Day 09/03/2020 00:00 AM

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TỈNH BẮC NINH KHÓA II, NHIỆP KỲ 2017 2022

       Chiều ngày 09/3/2020, Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hội Sinh viên tỉnh lần thứ  3, nhiệm kỳ 2017 – 2022 nhằm chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên Tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022, kiểm tra tiến độ thực hiện thang điểm đánh giá, xếp loại công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019 - 2020; Triển khai một số kế hoạch công tác Hội và phong trào sinh viên học kỳ II năm học 2019 - 2020.

       Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thái Hải Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh; đồng chí Trần Văn Đăng - Phó Bí thư tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên tỉnh.

       Nhằm phù hợp tình hình thực tế và thuận tiện cho công tác lãnh chỉ đạo phong trào Sinh viên, Hội nghị đã tiến hành hiệp thương cho đồng chí Thái Hải Anh thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, rút tên khỏi Ban Thư ký, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Tỉnh Bắc Ninh khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2022; đồng thời hiệp thương bầu đồng chí Trần Văn Đăng - Phó Bí thư tỉnh Đoàn giữ chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

       Cũng tại Hội nghị, Ban thư ký Hội Sinh viên tỉnh cũng đã triển khai các nội dung liên quan đến các hoạt động của giai đoạn tiếp theo, rà soát nhân sự nhằm kiện toàn Ban chấp hành Tỉnh Hội ở kỳ họp tiếp theo, triển khai diễn đàn Sinh viên 5 tốt, hướng dẫn xây dựng diễn đàn trực tuyến sinh viên 5 tốt các cấp; Ngoài ra, các đồng chí chủ chốt Hội Sinh viên các trường đã báo cáo kết quả thực hiện thang điểm đánh giá, xếp loại công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019 - 2020 và  triển khai một số hoạt động của Hội Sinh viên nửa cuối học kỳ trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Một số hình ảnh:

Thái Sơn - Ban TTNTH