khach san bac ninh

Hoạt động Đoàn
Fri, Day 10/01/2020 00:00 AM

TỔ CHỨC SÂN CHƠI “TIẾNG HÁT MĂNG NON QUAN HỌ” TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG NĂM 2020

Sân chơi “Tiếng hát măng non Quan họ” tỉnh Bắc Ninh mở rộng năm 2020 là hoạt động văn hoá nghệ thuật truyền thống, thiết thực, bổ ích cho các em thiếu niên, nhi đồng yêu các làn điệu dân ca Quan họ.

Thông qua sân chơi, nhằm tuyên truyền, quảng bá, gìn giữ và phát triển Dân ca Quan họ Bắc Ninh tới đông đảo thế hệ trẻ và phát huy những giá trị của nền văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tìm kiếm, tuyển chọn và bồi dưỡng những tài năng âm nhạc với loại hình dân ca Quan họ nhằm thúc đẩy sự phát triển các Câu lạc bộ măng non Quan họ. Qua đó, thu hút các em vào những hoạt động sinh hoạt tập trung, lành mạnh, bổ ích.

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

1. Đối tượng

- Thanh thiếu niên, nhi đồng đang học tập và sinh hoạt tại các trường Tiểu học, THCS, các CLB nghệ thuật trong và ngoài tỉnh.

- Tuổi từ 08 đến 15 tuổi.

2. Nội dung

Thí sinh dự thi phải thể hiện các làn điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh.

3. Hình thức:

- Thể loại:

+ Đơn ca: Lứa tuổi 1 (8 đến 11 tuổi) và lứa tuổi 2 (12 đến 15 tuổi)

+ Song ca: Song ca nam, song ca nữ, song ca nam nữ.

- Cuộc thi được tổ chức qua 3 vòng: Vòng Sơ khảo, Vòng Chung khảo và Vòng Chung kết.

* Vòng sơ khảo:

-  BTC kiểm tra hồ sơ và thử giọng các thí sinh (không nhạc).

- Thẩm âm.

- BTC sẽ chọn ra 24 thí sinh của thể loại đơn ca, gồm có: 12 thí sinh ở lứa tuổi 1 và 12 thí sinh ở lứa tuổi 2; 10 cặp thí sinh của thể loại song ca đủ tiêu chuẩn vào vòng chung khảo.

* Lưu ý: 24 thí sinh của thể loại đơn ca, gồm có: 12 thí sinh ở lứa tuổi 1 và 12 thí sinh ở lứa tuổi 2; 10 cặp thí sinh của thể loại song ca vào vòng chung khảo sân chơi năm 2019 nếu đăng ký dự thi sẽ không phải tham dự vòng sơ khảo năm 2020. Được đặc cách vào thẳng vòng Chung khảo năm 2020.

* Vòng chung khảo:

- Thể loại đơn ca: 24 thí sinh của hai nhóm lứa tuổi được chọn từ vòng sơ khảo sẽ tham gia vòng chung khảo. Mỗi thí sinh thể hiện 1 bài dân ca Quan họ.

- Thể loại song ca: 10 cặp thí sinh được chọn từ vòng sơ khảo sẽ tham gia vòng chung khảo. Mỗi cặp thí sinh thể hiện 1 bài dân ca Quan họ.

* Vòng chung kết:

- BTC chọn ra 10 thí sinh của thể loại đơn ca (05 thí sinh của lứa tuổi 1 và 05 thí sinh của lứa tuổi 2); 05 cặp thí sinh của thể loại song ca từ vòng chung khảo.

- Thể loại đơn ca: Mỗi thí sinh phải thể hiện 02 bài dự thi (01 bài dân ca quan họ cổ và 01 bài lời mới).

- Thể loại song ca: Mỗi cặp thí sinh thể hiện 02 bài dự thi (01 bài dân ca quan họ cổ và 01 bài lời mới).

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 02/3/2020.

(BTC nhận hồ sơ đăng ký tất cả các ngày trong tuần (từ 7h30’ đến 16h30’), trừ thứ 7, CN).

- Vòng sơ khảo: ngày 8/3/2020, tại Hội trường tầng 2, Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh. (Đường Lý Thái Tổ - phường Ninh Xá – thành phố Bắc Ninh.

- Vòng chung khảo: ngày 15/3/2020, tại Trường quay Đài PT & TH tỉnh Bắc Ninh (Dốc Suối Hoa – phường Vũ Ninh – thành phố Bắc Ninh).

- Vòng chung kết: ngày 22/3/2020, tại Trường quay Đài PT & TH tỉnh Bắc Ninh (Dốc Suối Hoa – phường Vũ Ninh – thành phố Bắc Ninh).

2 Địa điểm:

- Cung Văn hóa thanh thiếu nhi Tỉnh Bắc Ninh (Đường Lý Thái Tổ - phường Ninh Xá – thành phố Bắc Ninh.

- Điện thoại: 0222.3855002; Email: nhathieutinhbn@gmail.com

- Đài PT & TH tỉnh Bắc Ninh (Dốc Suối Hoa – phường Vũ Ninh – thành phố Bắc Ninh).

Chi tiết kế hoạch và thể lệ xem tại:

- Kế hoạch: https://bitlylink.com/Ke-Hoach

- Thể lệ: https://bitlylink.com/The-Le

- Đơn đăng ký: https://bitlylink.com/Don-Dang-Ky