khach san bac ninh

Tin tức
Fri, Day 06/12/2019 00:00 AM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC TỈNH ĐOÀN BẮC NINH NĂM 2019

Thông báo số 48-TB/TĐBN-TCKT về "Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển viên chức Tỉnh Đoàn Bắc Ninh năm 2019"

File Thông báo đính kèm