khach san bac ninh

Hoạt động Đội
Thu, Day 21/11/2019 00:00 AM

Phong trào “Học sinh 3 tốt” Môi trường để học sinh rèn luyện, phấn đấu toàn diện.

   Phong trào “Học sinh 3 tốt” được triển khai với mục đích tạo môi trường, tạo động lực cho học sinh rèn luyện, phấn đấu toàn diện trên các mặt: đạo đức, học tập, thể lực; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục. Thông qua phong trào phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các điển hình học sinh tiêu biểu về học tập, đạo đức và thể lực; tham gia quá trình hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao sau này cho Bắc Ninh nói riêng và cho đất nước nói chung.

Ảnh: Bộ công cụ tuyên truyền phong trào "Học sinh 3 tốt"

   Trong năm học 2018 - 2019 vừa qua phong trào “Học sinh 3 tốt”  được Đoàn thanh niên các trường quan tâm triển khai, các hoạt động tạo môi trường cho học sinh đạt danh hiệu, các tiêu chí để đánh giá về học tập, đạo đức, thể lực đã được cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm đào tạo của từng trường, công tác xét chọn và tuyên dương danh hiệu "Học sinh 3 tốt" đi vào nề nếp. Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” các cấp với các nhóm giải pháp cụ thể: tạo môi trường cho học sinh rèn luyện đạo đức, học tập và thể lực tổ chức các hoạt động tạo môi trường để học sinh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc tổ chức cho học sinh đăng ký các nội dung học tập cụ thể, tập trung vào các nội dung trung thực, trách nhiệm, ý thức kỷ luật, tinh thần yêu lao động; tổ chức các cuộc thi, các diễn đàn học tập; phát hiện tuyên dương các tấm gương người tốt việc tốt; tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Tổ chức các buổi sinh hoạt dưới cờ, các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt Chi đoàn, sinh hoạt lớp nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, thông qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước cho đoàn viên, học sinh.

   Ngoài việc tạo ra các sân chơi bổ ích cho các học sinh tham gia các hoạt động tập thể, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn được các đơn vị chú trọng triển khai bằng các hoạt động cụ thể như: Tổ chức các giải thi đấu TDTT, các phong trào văn hóa, văn nghệ nhân các ngày lễ lớn trong năm: Chào mừng năm học mới, 20/11, 22/12, 19/01, 03/02... 

Ban Thanh thiếu nhi trường học