khach san bac ninh

Hoạt động Đoàn
Wed, Day 23/10/2019 00:00 AM

HỘI NGHỊ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CÁN BỘ ĐOÀN

           Nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn, ngày 22/10/2019, tại Hội trường Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị nâng cao chất lương công tác cán bộ Đoàn.Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh Đoàn, cán bộ ban chuyên môn tỉnh Đoàn, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, các đồng chí ủy viên BCH Tỉnh Đoàn.

          Tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi các vấn đề như: tìm nguồn cho cán bộ Đoàn, bồi dưỡng cán bộ Đoàn; thực trạng tuyển dụng cán bộ Đoàn hiện nay tại các địa phương; những yêu cầu về phẩm chất của cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay; năng lực thanh vận của cán bộ Đoàn cơ sở hiện nay; nâng cao năng lực sáng tạo của cán bộ Đoàn hiện nay…

           Cũng tại Hội nghị, nhiều giải pháp được đưa ra để trao đổi, chia sẻ nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn trong thời gian tới.Các ý kiến phát biểu tại hội nghị

          Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Nhân Chinh – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư BCH Tỉnh Đoàn đã đề nghị các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tập trung vào các giải pháp sau:

          - BTV Đoàn các cấp cần chủ động rà soát, đánh giá tổng thể cán bộ Đoàn - Hội - Đội của địa phương, đơn vị mình, để từ đó có giải pháp tham mưu, tổ chức thực hiện, trong đó, đánh giá cụ thể về số lượng, chất lượng (trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngạch, bậc, tin học, ngoại ngữ), điều kiện, hoàn cảnh của cán bộ Đoàn;

          - Hàng năm các cấp bộ Đoàn chủ động thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ. Thực hiện quy hoạch phải bảo đảm đúng quy trình, khoa học, chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, tạo môi trường bình đẳng để xem xét, đánh giá, lựa chọn cán bộ; cần tích cực, kiên trì, chủ động tham mưu cấp ủy, cơ quan có thẩm quyền trong việc phê duyệt quy hoạch cán bộ Đoàn cấp mình và theo dõi, giám sát công tác quy hoạch cán bộ Đoàn cấp dưới, để làm căn cứ triển khai việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ được quy hoạch cho phù hợp.

          - Qua các phong trào hoạt động của Đoàn, BTV Đoàn các cấp, nhất là Bí thư Đoàn phát hiện, gắn kết chặt chẽ với nguồn đội viên xuất sắc trưởng thành, cán bộ Đội, cán bộ Hội, đoàn viên là học sinh, sinh viên, cán bộ trẻ các ngành khác có tố chất, năng khiếu thanh vận có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn làm cán bộ Đoàn; kịp thời động viên, thăm hỏi cán bộ có hoàn cảnh khó khăn, tuyên dương, khen thưởng cán bộ đạt thành tích xuất sắc.

          - Phát huy vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp trong học tập, lao động, đạo đức, lối sống, xây dựng hình ảnh, uy tín của cán bộ Đoàn trong lòng đoàn viên, thanh thiếu nhi và trong xã hội; truyền thông mạnh mẽ các tấm gương cán bộ Đoàn tiêu biểu trên các các phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng xã hội;

          - BTV Đoàn cấp trên cần tăng cường công tác kiêm tra, giám sát chuyên đề về công tác cán bộ Đoàn-Hội-Đội các cấp; giám sát thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ Đoàn-Hội-Đội; định kỳ tham mưu cấp ủy sơ kết đánh giá chuyên đề về công tác cán bộ Đoàn; từ đó giới thiệu, nhân rộng các giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn.