khach san bac ninh

Hoạt động Đoàn
Wed, Day 30/10/2019 00:00 AM

CÁN BỘ TỈNH ĐOÀN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐI CÔNG TÁC CƠ SỞ 1 2

Căn cứ Hướng dẫn số 25-HD/TWĐTN-BTC ngày 1/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc hướng dẫn “Chế độ đi công tác cơ sở 1+ 2 của cán bộ Đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh, năm 2019”, Ban Thường vụ năm 2019; Kế hoạch này áp dụng đối với tất cả cán bộ, công chức hiện đang công tác tại cơ quan Tỉnh Đoàn.

Theo đó, cán bộ đoàn cấp tỉnh đi công tác cơ sở phải đủ 2 tháng (60 ngày/năm), thời gian đi cơ sở được tính theo phương pháp cộng dồn. Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo từng cán bộ các Ban, Văn phòng tổng hợp định kỳ đầu mỗi quý xây dựng kế hoạch đi cơ sở trong quý phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn được phân công và nhiệm vụ chung của Ban; lãnh đạo Ban tổng hợp thành kế hoạch chung gửi Ban Tổ chức để tổng hợp trình Thường trực phê duyệt. Trên cơ sở phê duyệt của thường trực, các Ban, Văn phòng tiến hành triển khai thực hiện. Từng đồng chí được phân công thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình, tham gia tích cực các hoạt động của cơ sở mà mình được phân công phụ trách. Từ đó, nắm rõ hơn những khó khăn của cơ sở trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn, đội ngũ cán bộ Đoàn, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn những giải pháp phù hợp với từng đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các đơn vị, đặc biệt là trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, tổ chức Đoàn và quản lý đoàn viên hiện nay.


Đ/c Nguyễn Đức Sâm – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn thăm mô hình khởi nghiệp (sản xuất màn chất lượng cao) – tại xã Đào Viên – huyện Quế Võ

Cuối mỗi quý cán bộ phải có báo cáo thu hoạch kết quả việc đi cơ sở, trong đó chú ý đến việc đánh giá công tác đi cơ sở có đóng góp tích cực gì trực tiếp cho cán bộ và cho công việc của đơn vị mình; những khó khăn vướng mắc, phát sinh trong quá trình đi cơ sở để lãnh đạo đơn vị nghiệm thu, đánh giá, nắm bắt vấn đề kịp thời báo cáo cấp có thẩm. Riêng đi cơ sở theo chuyên đề, sau khi kết thúc đi cơ sở, mỗi cán bộ phải có báo cáo sản phẩm cụ thể của việc đi nghiên cứu, khảo sát chủ để.


Các đồng chí cán bộ Đoàn cơ quan Tỉnh Đoàn động viên sinh viên  trường Đại học Kinh Bắc tham gia Cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh – sinh viên toàn quốc năm 2019

Báo cáo kết quả đi cơ sở trong năm 2019 là một nội dung trong báo cáo kiểm điểm công tác năm của cán bộ, công chức. Việc thực hiện chế độ đi cơ sở được xem là một tiêu chú quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm đối với cán bộ Đoàn. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn coi đây là một tiêu chí đánh giá, phân loại, bình xét thi đua khen thưởng hàng năm.