khach san bac ninh

Bản tin Thanh niên hằng ngày
Thu, Day 24/10/2019 00:00 AM

Hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ III năm 2019

Thực hiện Công văn số 1490 – CV/TCCS ngày 05/9/2019 của Tạp chí Cộng sản và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III năm 2019, do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt nam (EVN) đồng tổ chức, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị:

Các Huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phát động, thông qua các trang fanpage, zalo, các trang mạng xã hội kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia sáng tạo, xây dựng dự án (đề án) và gửi dự án (dề án) hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III năm 2019 ( Gửi kèm theo Mẫu thuyết minh dự án (đề án) “Sáng kiến vì cộng đồng “ lần thứ  III năm 2019; Thể lệ tham dự Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III năm 2019.

Các dự án (đề án) tham dự Cuộc thi gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi qua đầu mối Phòng Truyền thông, Ban Thư ký, Tạp chí Cộng sản; điện thoại: 0243.9429756/0243.9429761. Email phongtruyenthongtccs@gmail.com. Đồng thời, gửi 01 dự án (đề án) tham dự Cuộc thi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để theo dõi báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Thời hạn nhận các dự án (đề án) tham dự Cuộc thi bắt đầu từ tháng 7/2019 đến hết ngày 31/3/2020.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn rất mong các bạn Đoàn viên, Thanh niên nghiên cứu Thể lệ cuộc thi và tham gia cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III năm 2019.

Trân trọng!