khach san bac ninh

Bản tin Thanh niên hằng ngày
Thu, Day 24/10/2019 00:00 AM

Tuyên truyền tham gia Cuộc thi sáng tạo Video clip "Con gái thật tuyệt"

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10/2019) với chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”. Thực hiện công văn số 669/TCDS – TTTV ngày 04/10/2019 của Tổng cụ Dân số - KHHGĐ về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi sáng tạo Video Clip “Con gái thật tuyệt” trên website www.cpcs.vn năm 2019, Chi cục Dân số - KHHGĐ triển khai thực hiện Cuộc thi đến Trung tâm Y tế cấp huyện và các ban, ngành, đoàn thể có liên quan theo Thể lệ được đính kèm như sau: