khach san bac ninh

Hội Sinh viên
Wed, Day 24/04/2019 00:00 AM

Trường CĐ Công nghệ Ngoại ngữ Việt Nhật tập huấn kỹ năng PCCC cho sinh viên năm 2019

     Trong những năm qua, công tác PCCC tại trường luôn là một trong những vấn đề được quan tâm đặc biệt. Đội phòng cháy chữa cháy của trường năm 2019 được thành lập theo Quyết định số 119/QĐ-CĐSP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Ngoại ngữ Việt Nhật, trong đó Hiệu trưởng trực tiếp làm trường đội.Nội quy và các quy định về phòng cháy chữa cháy được ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-CĐSP ngày 20 tháng 3 năm 2019. Trường CĐ Công nghệ Ngoại ngữ Việt Nhật đã phối hợp với phòng cảnh sát PCCC&CNCH xây dựng Phương án phòng cháy chữa cháy cơ sở. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên củng cố, bảo dưỡng các trang thiết bị chữa cháy tại chỗ; luôn kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất, sẵn sàng xử trí kịp thời với những sự cố không may xảy ra.

 

     Hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, vừa qua, Trường CĐ Công nghệ Ngoại ngữ Việt Nhật đã tổ chức tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy cho toàn thể cán bộ, giảng viên và HSSV của trường, nhằm tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về an toàn phòng cháy chữa cháy trường học. Các hoạt động tuyên truyền với hình thức đa dạng, phong phú, như đăng tải các hình ảnh cổ động, băng rôn về phòng cháy chữa cháy trên bảng tin điện tử, qua hệ thống loa phát thanh, trang thông tin điện tử của nhà trường,…

         Những hoạt động nêu trên đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên và HSSV trong công tác phòng cháy chữa cháy. Đây là một hoạt động tiêu biểu trong việc đẩy mạnh phong trào “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy”và “Tháng an toàn phòng cháy chữa cháy” do phòng cảnh sát PCCC&CNCH Bắc Ninh phát động.