khach san bac ninh

Hoạt động Đội
Thu, Day 16/05/2019 00:00 AM

Bắc Ninh: Đồng loạt tổ chức triển khai chương trình Rèn luyện đội viên giai đoạn mới

     Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Đội tỉnh, từ ngày 02/5 đến 15/5/2019, Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo 100% Liên đội trên địa bàn tổ chức triển khai chương trình Rèn luyện đội viên giai đoạn 2018 – 2022.

Ngày hội công nhận Chuyên hiệu Rèn luyện Đội viên và Triển khai Chương trình Rèn luyện Đội viên giai đoạn 2018 – 2022 tại Liên đội trường TH Hoàn Sơn – huyện Tiên Du

Năm học 2018 - 2019 là năm học đầu tiên triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” mới giai đoạn 2018 – 2022. Ngay từ đầu năm học, Hội đồng Đội tỉnh đã ban hành Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 – 2022 tới 8/8 hội đồng Đội huyện, thị xã, thành phố. Sau khi nhận được Chương trình của Hội đồng Đội tỉnh, Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình Rèn luyện đội viên và yêu cầu 100% Liên đội trên địa bàn tổ chức triển khai Chương trình.

Ngày hội công nhận Chuyên hiệu Rèn luyện Đội viên và Triển khai Chương trình Rèn luyện Đội viên giai đoạn 2018 – 2022 tại Liên đội trường TH Ninh Xá – huyện Thuận Thành

Chương trình Rèn luyện đội viên giai đoạn 2018-2022 là chương trình rèn luyện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho thiếu nhi và thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong thời kỳ mới; tạo phong trào thi đua sôi nổi trong đội viên, nhi đồng trong học tập, rèn luyện và sinh hoạt; đồng thời là căn cứ để đánh giá kết quả rèn luyện của đội viên, nhi đồng hằng năm./.