khach san bac ninh

Hội LHTN Bắc Ninh
Thu, Day 11/07/2019 00:00 AM

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM HUYỆN LƯƠNG TÀI LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 20192019 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

     Trong hai ngày 10 - 11/7/2019 tại Trung tâm VH - TT huyện, Hội LHTN Việt Nam huyện Lương Tài tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Lương Tài lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Về dự và chỉ đạo Đại hội có:
+ Anh Nguyễn Đức Sâm- Phó BT Tỉnh Đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Ninh 
+ Đồng chí Vũ Minh Hiếu - TUV - Bí thư HU Lương Tài cùng các trong Thường trực HU - HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các Đ/c trong BTV HU, các đ/c lãnh đạo Ban, ngành, Đoàn thể, cơ quan đóng trên địa bàn huyện.

+ 135 đại biểu đại diện cho hơn 19.000 thanh niên trong toàn huyện.

Một số hình ảnh Đại hội Hội LHTN huyện Lương Tài

- Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam huyện Lương Tài khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 29 anh chị. 
- Hiệp thương cử anh Phạm Minh Khôi - Bí thư huyện Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Lương Tài khóa III, tái cử Khóa IV. 
- Hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. 
- Tổ chức Hội nghị lần thứ Nhất ủy ban huyện Hội khóa IV, hiệp thương cử 02 phó chủ tịch huyện Hội gồm: Chị Nguyễn Thị Thắm- UV BTV huyện Đoàn, chuyên viên Huyện Đoàn, ủy viên kiểm tra huyện Hội khóa IV và anh Nguyễn Hữu Dũng- Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ huyện.

V.N - BTG tổng hợp