khach san bac ninh

Hội Sinh viên
Tue, Day 23/04/2019 00:00 AM

Sinh viên Bắc Ninh học tập, nâng cao trình độ tin học

     Ngày 23/4 Hội Sinh viên tỉnh đã tổ chức Cuộc vận động sinh viên nâng cao trình độ tin học; thu hút hơn 1.135 hội viên, sinh viên tham gia.

   

     Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, việc cạnh tranh giữa các quốc gia về kinh tế, thương mại và nguồn nhân lực là một xu thế tất yếu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ lao động kỹ thuật có trình độ cao, có kiến thức, kỹ năng nghề, làm chủ máy móc, công nghệ hiện đại là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì vậy thế hệ sinh viên cần phải được củng cố và nâng cao trình độ tin học.

     Nâng cao năng lực tin học cho sinh viên đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp, tiêu chí trường nghề chất lượng cao, chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao và thực hiện chuẩn đầu ra về tin học là một đòi hỏi tất yếu của thời đại hội nhập quốc tế, để tiến tới việc dịch chuyển lao động giữa các quốc gia trong khu vực. Đảm bảo được các yêu cầu về trình độ và kỹ năng sử dụng CNTT trong thời đại công nghệ số hiện nay, đảm bảo cho người lao động đủ sức hội nhập và cạnh tranh quốc tế. Kết quả: Trong quý I,II năm học 2018-2019, 100% Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh tổ chức cho hội viên, sinh viên tham gia học tập, nâng cao trình độ và cấp chứng chỉ tin học cho hội viên, sinh viên nhà trường.

Ban TTNTH Tỉnh Đoàn