khach san bac ninh

THEO DẤU CHÂN BÁC
Sun, Day 24/02/2019 00:00 AM

Bài viết kỷ niệm 71 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2019)

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi

các nhiệm vụ chính trị năm 2019

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Phấn đấu thực hiện các mục tiêu trên, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động trong các năm trước như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”;…tỉnh phát động phong trào “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2019. Trên cơ sở các phong trào của Trung ương, của tỉnh, các ngành, các địa phương, đơn vị đã cụ thể hóa thành các phong trào cụ thể.

Để đẩy mạnh các phong trào thi đua ở các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung vào những giải pháp trọng tâm sau: (1). Thực hiện Kết luận tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, tập trung chỉ đạo 03 lĩnh vực có nhiều bức xúc và thực hiện 5 giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực. Đặc biệt, mỗi người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, địa phương cần nâng cao trách nhiệm quyết tâm triển khai các biện pháp mạnh mẽ bảo vệ môi trường để môi trường sống của Bắc Ninh sạch hơn, an toàn hơn. (2). Quyết liệt chỉ đạo, điều hành kinh tế để tăng trưởng đạt tốc độ theo kịch bản đã xây dựng. (3). Tiếp tục triển khai các bước xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022; xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh. (4). Hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là đô thị, giao thông và cung cấp đủ điện, nước cho sinh hoạt của nhân dân và sản xuất kinh doanh. (5). Cải thiện môi trường đầu tư để tiếp tục thu hút chọn lọc các dự án đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để khởi nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân. Tăng cường đối thoại, xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. (6). Tập trung nguồn lực cho các địa phương để có thêm 07 xã và 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. (7). Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội: nâng mức trợ cấp xã hội, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà cho hộ nghèo, người có công. (8). Quyết liệt cải cách hành chính, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. (9). Các ngành, các cấp tăng cường giải quyết đơn thư của nhân dân, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị ở địa phương. (10). Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Với khí thế mới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân tăng cường khối đại đoàn kết, cùng chung sức, đồng lòng, ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, tạo tiền đề, nền tảng cho giai đoạn sau, góp phần quan trọng xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Trong những tháng đầu năm 2019, phong trào thi đua tiếp tục diễn ra sôi nổi, rộng khắp ở các cơ quan, đơn vị, địa phương thông qua hoạt động cụ thể của các tập thể, cá nhân. Trong ngành y tế có phong trào “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”. Trong lĩnh vực môi trường có phong trào “Môi trường xanh - sạch - đẹp, cảnh quan đô thị”. Trong thanh niên có phong trào “Thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp”, phong trào“20 năm phong trào thanh niên tình nguyện”. Trong kinh tế có phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”. Trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng có phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”. Trong giáo dục có phong trào Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Trong phụ nữ có phong trào “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”. Huyện Yên Phong phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm vệ sinh môi trường huyện Yên Phong giai đoạn 2019-2021”; Hội LHPN huyện phát động phong trào “Ngày chủ nhật xanh”. Thành phố Bắc Ninh có phong trào “Vì thành phố Bắc Ninh sạch”, “10 phút góp phần làm sạch thành phố”. Huyện Lương Tài có phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng”...

Tính đến hết tháng 4/2019, trong nông nghiệp, toàn tỉnh hoàn thành chăm sóc đợt 2 được 29.900 ha lúa, bằng 175,9% so với cùng kỳ năm trước; có 2.426 con trâu, tăng 0,66% (+16 con); đàn gia cầm 5,3 triệu con, tăng 1,23% (+64 nghìn con); sản lượng thịt gia súc gia cầm xuất chuồng ước đạt 31.603 tấn, tăng 0,3%; sản lượng thủy sản ước tính 12.629 tấn, tăng 0,5% cùng kỳ. Ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng,…và điều hòa không khí tăng 9,2%. Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 1.373 tỷ đồng, tăng 45,8%. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Bắc Ninh năm nay đứng thứ 15/63 tỉnh, thành phố với 64,5 điểm, tăng 2 bậc và tăng 0,14 điểm.  Tỉnh có 1.334 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép đầu tư (còn hiệu lực), tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh là 17.773,4 triệu USD. Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 14.456,4 tỷ đồng, tăng 12,7%; tổng doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 2.491,7 tỷ đồng, tăng 11,6%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 11.600,9 tỷ đồng, bằng 42,3% dự toán và tăng 4,8%. Khám chữa bệnh cho 183,1 nghìn lượt người, tăng 7,1% …

 Để kịp thời động viên, thúc đẩy phong trào thi đua, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tôn vinh, khen thưởng 03 tập thể và 17 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua; tiêu biểu như: Trạm y tế xã Lâm Thao, Trung tâm y tế huyện Lương Tài; Công ty TNHH Môi trường đô thị Hưng Phát; ông Nguyễn Văn Đĩnh, Cán bộ chuyên trách Dân số - KHHGĐ xã Việt Thống, Trung tâm Y tế huyện Quế Võ; ông Nguyễn Văn Hữu, Tổ trưởng tổ vệ sinh môi trường thôn Hương Triện, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình; Bà Vũ Thị Thu, Đoàn viên thanh niên, thôn Thiên Đức, xã Thái Bảo, huyện Gia Bình; ông Nguyễn Văn Mạnh, Hội viên nông dân phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh; Bà Nguyễn Thị Dịu, giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh; …

Thi đua để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân cùng chung sức, phát huy hết khả năng của tập thể, cá nhân, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Nghị quyết số 18,19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đặc biệt là Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặng Khánh Toàn,

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy