khach san bac ninh

Tháng Thanh niên
Thu, Day 07/03/2019 00:00 AM

[HƯỚNG DẪN] Triển khai một số nội dung trọng tâm chương trình bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2019

     Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; căn cứ chương trình phối hợp số 36/CTPH-TƯĐTN-BTNMT ký ngày 30/3/2017 giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017-2022; Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn hướng dẫn triển khai một số nội dung trọng tâm chương trình bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu năm 2019, cụ thể như sau:

     I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục góp phần hình thành ý thức, thái độ tốt, hành vi thân thiện với môi trường của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi; nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra cho cá nhân và cộng đồng.

3. Các chương trình góp phần giải quyết những vấn đề, điểm nóng về môi trường gây bức xúc, ô nhiễm môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương, nhất là khu vực đô thị, nông thôn và gắn với việc tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.

4. Tổ chức các chương trình, hoạt động, nội dung đảm bảo thiết thực, hiệu quả tránh hình thức, đồng thời tạo sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, các ngành.

     II. NỘI DUNG

- Tổ chức các hoạt động trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh hưởng ứng "Chương trình Vì một Việt Nam xanh"; triển khai các công trình, mô hình điểm như: vườn cây thanh niên, đường cây thanh niên, trồng hoa ven đường giao thông nông thôn nội đồng; đạt chỉ tiêu: mỗi tỉnh, thành đoàn triển khai ít nhất 04 mô hình bảo vệ môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp.

- Tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân và tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa"; nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen sử dụng một lần các sản phẩm từ nhựa, túi nilon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

- Tuyên truyền, giáo dục các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng “không ai bị bỏ lại phía sau”; tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền về phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và sự cần thiết trong tham gia khắc phục hậu quả sự cố môi trường cho thanh thiếu nhi và nhân dân; trong đó, tập trung vào các hoạt động trước, trong và sau mỗi đợt thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường xảy ra.

- Tuyên truyền hưởng ứng các ngày lễ kỷ niệm, chiến dịch bảo vệ môi trường trong năm 2019 phù hợp, thiết thực, tạo được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, các ngành; các hoạt động hưởng ứng trực tiếp nhằm góp phần giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, điểm nóng về ô nhiễm môi trường tại địa phương, nhất là khu vực đô thị, nông thôn; vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.

     III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hoạt động trồng cây hưởng ứng Chương trình “Vì một Việt Nam xanh”

* Đối với Trung ương Đoàn:

- Tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 66-KH/TWĐTN-TNNT ngày 20/6/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2018 – 2022, Trung ương Đoàn lựa chọn một số tỉnh trong cụm hoạt động để chỉ đạo điểm các mô hình trồng cây xanh.

- Triển khai các đợt cao điểm trồng cây xanh như: Tết trồng cây, Tháng Thanh niên, Chiến dịch hè tình nguyện, Ngày môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, tùy vào điều kiện cụ thể của các địa phương, đơn vị.

- Phối hợp với Dự án Nhà Chống lũ tiếp tục triển khai "Chương trình Hạnh phúc xanh" trong đó tập trung kêu gọi cộng đồng tham gia hưởng ứng các hoạt động trồng cây, trồng rừng. Tổ chức tại Hà Nội, Quảng Nam, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Tây.

 

* Đối với các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc:

- Tổ chức trồng cây theo chỉ tiêu phân bổ của Trung ương Đoàn trong "Chương trình Vì một Việt Nam xanh"

- Thành lập mới, kết nối các CLB, tổ đội nhóm tình nguyện trồng, chăm sóc cây xanh.

- Phát động phong trào mỗi một cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trồng mới và chăm sóc ít nhất 01 cây xanh, trồng cây xanh gắn với các sự kiện quan trọng của đời người như: Lễ thành hôn, tốt nghiệp các cấp bậc học, kết nạp đội, kết nạp đoàn, trưởng thành đoàn, kết nạp đảng...

- Đạt chỉ tiêu mỗi cấp bộ đoàn một công trình, vườn cây thanh niên tạo cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp. Đối với từng khối đối tượng, lựa chọn các mô hình, cách làm cụ thể thiết thực, trồng cây xanh gắn với xây dựng các vườn ươm, chăm sóc và bảo vệ cây xanh hiệu quả.

2. Hoạt động hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”

* Đối với Trung ương Đoàn: 

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa".

- Ra quân phát động hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa" và phân loại rác tái chế tại gia đình, dự kiến vào tháng 4/2019.

- Triển khai các hình thức tuyên truyền về phong trào "chống rác thải nhựa", như: Xây dựng bộ công cụ tuyên truyền trực quan, truyền thông hiện đại như: Infographic, poster, clip; treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề chống rác thải nhựa tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc, khu vực đông dân cư; tuyên truyền trên mạng xã hội, tạo dư luận và áp lực xã hội lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường từ các sản phẩm từ nhựa; khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, các sản phẩm thay thế nhựa, túi nilon phân hủy; nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần; truyền thông qua các cơ quan truyền thông, báo chí, các đài phát thanh, truyền hình của Đoàn như: Báo Tiền Phong, Thanh Niên, Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh, Tuổi trẻ Thủ đô, Báo Sinh viên, Báo Thiếu niên Tiền phong, Báo Nhi đồng, Truyền hình Thanh niên, Ban Phát thanh Thanh thiếu nhi, Tạp chí Thanh niên, Website Đoàn Thanh niên, fanpage của các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc. Trong đó, tăng cường đưa tin, bài viết, thời lượng phát sóng về tác hại của rác thải nhựa với môi trường, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự về các mô hình, kinh nghiệm của các cấp bộ đoàn trong triển khai phong trào chống rác thải nhựa.

- Phát động, xây dựng các mô hình không sử dụng túi nilon; thí điểm mô hình chợ không sử dụng túi nilon tại Hà Nội.

- Tổ chức Cuộc thi "Hành trình thứ 2 của lốp xe".

- Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn: Là đơn vị thường trực tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai của các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc theo kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

* Đối với các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc:

- Chủ động phối hợp và đề xuất với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trong việc thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định.

- Phát động mỗi cán bộ đoàn các cấp, cán bộ công chức, viên chức hành động và vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa một lần”.

- Vận động cộng đồng, dân cư cùng hưởng ứng làm vệ sinh môi trường; phân loại rác thải tại nguồn, thu gom xử lý chất thải, rác thải, rác thải nhựa; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến rác thải nhựa.

- Đẩy mạnh việc đề xuất các ý tưởng, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất; khuyến khích các cấp bộ Đoàn sử dụng các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường; tăng cường kết nối các nghiên cứu và ứng dụng khoa học trong sử dụng các vật liệu thay thế, tái chế, tổ chức các cuộc thi về Tiết kiệm - Tái chế - Tái sử dụng như: Hành trình thứ hai của chai nhựa, Hành trình thứ hai của lốp xe,  “Bạt phố bỏ đi, vùng cao rất cần” thu gom bạt hiflex cho các điểm trường vùng sâu, vùng sa còn nhiều khó khăn…

3. Hoạt động đồng loạt 04 Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc

* Đối với Trung ương Đoàn: Phát động điểm, chỉ đạo đồng loạt vào 04 ngày, cụ thể như sau: 

- Tháng Thanh niên: Ngày 10/3/2019.

- Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng ngày Môi trường thế giới: Ngày 09/6/2019 và ngày 07/7/2019.

- Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn: Ngày 08/9/2019.

* Đối với các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc:

- Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cơ sở tổ chức thực hiện; chủ động báo cáo cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh.

- Tập trung triển khai đồng loạt 04 Ngày Chủ nhật xanh theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn.

- Địa điểm triển khai: Trên địa bàn các tỉnh, thành, đơn vị (Địa bàn dân cư, nhà máy, cơ quan, trường học...). Hoạt động đồng loạt đảm bảo triển khai 100% cấp huyện và 80% cấp xã.

- Triển khai phù hợp theo đối tượng thanh niên:

Trong thanh niên nông thôn: Tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại địa bàn khu vực nông thôn; tổ chức trồng rừng ngập mặn, rừng chắn sóng ở các tỉnh ven biển khu vực vịnh Bắc Bộ, các tỉnh ven biển miền Trung và khu vực rừng ngập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long; triển khai hoạt động trồng và chăm sóc, bảo vệ rừng đầu nguồn ở các tỉnh miền núi phía Bắc, khu vực vùng núi ở miền Trung và khu vực Tây Nguyên; phối hợp triển khai các hoạt động thu gom, xử lý các điểm rác thải tự phát. Xây dựng các đội, nhóm thanh niên tình nguyện tuyên truyền vận động người dân phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa, thúc đẩy việc sử dụng các chế phẩm sinh học trong việc xử lý các phụ phẩm nông nghiệp. Triển khai các mô hình bảo vệ dòng sông quê hương; mô hình hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, di dời chuồng trại ra xa nơi ở; mô hình làng xã sáng - xanh - sạch - đẹp; mô hình 30 phút sạch nhà đẹp ngõ; mô hình biến điểm rác thải thành vườn hoa.

Trong đối tượng thanh niên đô thị: Tổ chức các hoạt động phát tờ rơi, túi thân thiện với môi trường, thu gom rác thải, phân loại rác thải tại gia đình, vệ sinh môi trường tại các tuyến phố, khu vực lưu vực sông; thực hiện các hoạt động bóc xóa quảng cáo rao vặt, giữ gìn và bảo vệ cảnh quan đô thị. Tập trung trồng cây xanh đô thị, cây cảnh quan; xây dựng các mô hình đường cây thanh niên, vườn cây thanh niên, xây dựng các khu dân cư nói không với rác thải nhựa và hạn chế sử dụng túi nilon 1 lần... gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Trong đối tượng thanh niên công nhân viên chức: Vệ sinh môi trường, cảnh quan tại trụ sở làm việc; xây dựng các công trình nhà máy xanh, cơ quan nói không với rác thải nhựa, các công trình rừng hoàn nguyên; phát hiện, đề xuất và phối hợp xử lý các hành động cố tình gây ô nhiễm môi trường tại đơn vị. Phối hợp vận động các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn ký cam kết về bảo vệ môi truờng, bảo vệ dòng sông quê hương. 

Trong thanh niên lực lượng vũ trang: Tổ chức các hoạt động tình nguyện về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng các mô hình hỗ trợ nhân dân, cộng đồng bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương; ứng phó với biến đổi khí hậu. Xây dựng các mô hình “Hàng cây biên giới”, “Trường Sa xanh”.

Trong thanh niên trường học: Thực hiện các mô hình/công trình thanh niên, sinh viên bảo vệ môi trường; đăng ký các mô hình trường học văn minh – xanh - sạch - đẹp. Xây dựng các mô hình: Đổi giấy lấy cây, tình nguyện tại chỗ, vườn hoa trong khuôn viên trường, gom giấy vụn, vỏ chai nhựa gây quỹ.

- Thống nhất sử dụng bộ công cụ tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên mạng xã hội do Trung ương Đoàn ban hành trước 03 ngày diễn ra hoạt động đồng loạt Ngày Chủ nhật xanh các cấp.

4. Hoạt động ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường

* Đối với Trung ương Đoàn

- Kịp thời tổ chức các đoàn công tác nắm bắt tình hình, tham gia các hoạt động quyên góp, ủng hộ, thăm hỏi, cứu trợ đồng bào, thanh thiếu nhi các địa phương có thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường xảy ra theo chủ trương chung và sự chủ động của các cấp bộ đoàn.

- Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của Đoàn thông tin kịp thời diễn biến, tình hình khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; tích cực tổ chức quyên góp ủng hộ, tuyên truyền giới thiệu những kinh nghiệm tổ chức các hoạt động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường.

- Các ban, đơn vị thường trực các Cụm thi đua chủ động nắm bắt thông tin, cùng với các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trong cụm về tình hình thiên tai, dịch bệnh, sự cố môi trường và khắc phục hậu quả; phối hợp với đơn vị thường trực tham mưu với Ban Bí thư Trung ương Đoàn các hoạt động chỉ đạo, hỗ trợ.

- Tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường ở một số cơ sở Đoàn; tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, chỉ huy, xử lý tình huống bão, lũ đổ bộ vào địa bàn các tỉnh, thành phố, ngập úng trên diện rộng, sự cố tràn dầu, sập đổ công trình, sơ tán, di dời dân.

* Đối với các tỉnh, thành đoàn

Trước khi diễn ra thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường: Chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình thiên tai, dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc phương án của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, thành phố về phòng, tránh, ứng phó khi bão đổ bộ trực tiếp vào tỉnh, thành phố; phương án đảm bảo an toàn cho người, tàu thuyền, hoạt động thủy sản trên địa bàn; kế hoạch về tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ cho người và tàu thuyền hoạt động trên địa bàn và khu vực giáp ranh tỉnh, thành phố; phương án phòng chống dịch bệnh của UBND các tỉnh, thành phố.

Khi diễn ra thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường: Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”: lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ; chỉ huy tại chỗ; tổ chức trực ban trong thời gian có dịch bệnh, sự cố môi trường và thiên tai để nắm chắc diễn biến tình hình, đề phòng tình huống xấu và chuẩn bị phương án ứng phó thích hợp, hiệu quả; thông tin kịp thời diễn biến tình hình thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường theo thẩm quyền để đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trong khu vực biết để kịp thời ứng phó.

 Sau thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường: Tham gia hỗ trợ giúp đỡ nhân dân trở về nơi sinh sống; phối hợp tổ chức, kêu gọi quyên góp ủng hộ, giúp đỡ nhân dân sớm ổn định cuộc sống, tham gia các hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, phân phát nhu yếu phẩm, hàng cứu trợ cho nhân dân; tham gia các hoạt động giúp nhân dân khắc phục hậu quả của thiên tai như: sửa chữa nhà cửa, đường xá, ruộng vườn, hỗ trợ các mô hình kinh tế thanh niên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai...

* Đối với Đoàn Khối trực thuộc: Tham gia vận động, tổ chức kêu gọi đoàn thể, các doanh nghiệp, đoàn viên, thanh niên và cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang quyên góp ủng hộ các địa phương, các gia đình chịu thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường gây ra; giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống như: sửa chữa nhà cửa, đường xá, ruộng vườn, làm sạch biển, cải tạo nguồn nước; tham gia các hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, phân phát hàng cứu trợ cho nhân dân.

Đối với tình hình khẩn cấp khi có dịch bệnh, thiên tai (lũ, bão, lốc xoáy, ngập úng, sạt lở bờ sông, triều cường…), sự cố môi trường, thực hiện báo cáo ngay bằng điện thoại, fax, thư điện tử và sau đó báo cáo chính thức bằng văn bản tình hình thiệt hại, biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường gây ra và kiến nghị giải quyết.

5. Hoạt động hưởng ứng ngày lễ kỷ niệm, chiến dịch bảo vệ môi trường khác

* Đối với Trung ương Đoàn:

- Tổ chức các chương trình bảo vệ môi trường theo chủ đề hưởng ứng các ngày lễ kỷ niệm, chiến dịch bảo vệ môi trường khác trong năm, thông qua hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Giờ trái đất, Ngày hội sống xanh, Ngày hội tình nguyện vì môi trường.

- Tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường; ra quân các điểm mô hình biến điểm rác thải thành vườn hoa.

- Triển khai các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày Đại dương thế giới và Ngày môi trường thế giới; tổ chức các hoạt động ra quân làm sạch biển, hỗ trợ các tỉnh miền núi phía Bắc xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, vận động di dời chuồng trại ra xa nơi ở, hướng dẫn sử dụng nước sạch hợp vệ sinh.

- Tổ chức Chương trình hưởng ứng: "Ngày thế giới rửa tay với xà phòng" vào tháng 10/2019.

- Tổ chức cuộc thi vẽ tranh  bảo vệ môi trường với chủ đề "Vì một Việt Nam xanh" cho thiếu nhi; tổ chức diễn đàn trẻ em chung tay bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu "Vì một Việt Nam xanh".

* Đối với các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc: Căn cứ vào các ngày lễ kỷ niệm, chiến dịch bảo vệ môi trường trong năm 2019, các cấp bộ Đoàn tổ chức và lựa chọn các nội dung hưởng ứng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức, đồng thời tạo được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, các ngành đến hoạt động giữ gìn, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

(Danh sách các ngày lễ kỷ niệm, chiến dịch bảo vệ môi trường năm 2019 kèm theo).

     IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

- Thông tin, báo cáo (bản cứng) gửi về Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn, số 62 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, điện thoại: 0243.62631999/504 vào tuần cuối cùng của các tháng 3,6,9 để tổng hợp báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

- Bản điện tử gửi tới địa chỉ email: thanhniennongthon.twd@gmail.com.

  Trên đây là Hướng dẫn của Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn về việc triển khai một số nội dung trọng tâm chương trình bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2019./.

Tải Hướng dẫn tại đây