khach san bac ninh

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT
Wed, Day 02/01/2019 00:00 AM

Infographic: Luật An ninh mạng nghiêm cấm những hành vi nào?

     Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; có hiệu lực từ ngày 1.1.2019. Trong đó, Điều 8 của Luật quy định chi tiết 6 nhóm hành vi bị nghiêm cấm.