khach san bac ninh

Hội Sinh viên
Wed, Day 26/12/2018 00:00 AM

Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh năm 2018

     Trong tháng 11 Hội Sinh viên tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở Hội giới thiệu cá nhân, tập thể đề nghị xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm 2018.

     Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Bắc Ninh ban hành Hướng dẫn về việc hướng dẫn thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm học 2018 - 2019; Các trường Đại học, Cao đẳng căn cứ Hướng dẫn đã giới thiệu 91 cá nhân, 02 tập thể đề nghị xét chọn Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh. Căn cứ hồ sơ đề nghị của các trường; Hội Sinh viên tỉnh đã thành lập Hội đồng xét trao Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; kết quả đã có 60 cá nhân, 02 tập thể tiêu biểu, có thành tích cao nhất được xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm 2018.

DANH SÁCH

CÁC CÁ NHÂN ĐẠT DANH HIỆU SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TỈNH NĂM 2018

TT

Họ và tên

Lớp

Đơn vị

1

Hoàng Thị Anh Giang

Thống Kê - Khóa 13

Hội Sinh viên trường Cao Đẳng Thống kê

2

Nguyễn Thị Nương

Kế toán A - Khóa12

Hội Sinh viên trường Cao Đẳng Thống kê

3

Lê Ngọc Bảo                            

Kế toán B - Khóa 13

Hội Sinh viên trường Cao Đẳng Thống kê

4

Đặng Thanh Nga                     

Kế toán B - khóa 13

Hội Sinh viên trường Cao Đẳng Thống kê

5

Nguyễn Thu Hà           

Kế toán B - khóa 12

Hội Sinh viên trường Cao Đẳng Thống kê

6

Nguyễn Doãn Trà Lam                     

Kế toán B - khóa 12

Hội Sinh viên trường Cao Đẳng Thống kê

7

Trần Thị Thúy Hằng                      

Công nghệ thông tin - Khóa 12                            

Hội Sinh viên trường Cao Đẳng Thống kê

8

Nguyễn Thị Thu Hiền                  

Kế toán A - Khóa 13

Hội Sinh viên trường Cao Đẳng Thống kê

9

Nguyễn Thị Việt Anh             

Kế toán B - khóa 12     

Hội Sinh viên trường Cao Đẳng Thống kê

10

Lê Lữ Uyên                       

Kế toán A - Khóa 13

Hội Sinh viên trường Cao Đẳng Thống kê

11

Lương Văn Nghị

Võ - khóa 52 - Khoa GDTC

Hội Sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao

12

Lò Thị Minh Tâm

Cầu lông - khóa 51 - Khoa GDTC

Hội Sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao

13

Trịnh Đức Mạnh

Quần vợt - khóa 51 - Khoa GDTC

Hội Sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao

14

Lê Đức Vũ

Điền kinh - khóa 51 - Khoa GDTC

Hội Sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao

15

Nguyễn Thị Thơm

Điền kinh - khóa 52 - Khoa GDTC

Hội Sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao

16

Phạm Nguyễn Khánh Phương

Thể dục - khóa 51 - Khoa GDTC

Hội Sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao

17

Lương Thị Huyền Trang

Thể dục - Khóa 51 – khoa GDTC

Hội Sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao

18

Dương Văn Tuân

Võ - Khóa 51- HLTT

Hội Sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao

19

Cao Văn Nam

Y học - Khóa 51 - Khoa y học TDTT

Hội Sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao

20

Nguyễn Trọng Nam

Võ - Khóa 52 - Khoa GDTC

Hội Sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao

21

Nguyễn Thị Vân Anh

Bóng chuyền - khóa 52 - khoa GDTC

Hội Sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao

22

Trần Nguyễn Bảo Thi

Bóng bàn - Khóa 51- khoa HLTT

Hội Sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao

23

Vũ Văn Khu

Cao đẳng 45 Máy lạnh 2

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng

24

Nguyễn Thế Anh

Cao đẳng 46 Nghề Công nghệ thông tin

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng

25

Phạm Văn Phương

Cao đẳng 45 Xây dựng

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng

26

Vũ Thị Hải

Cao đẳng 46 Điện tử 4

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng

27

Nguyễn Đình Doanh

Cao đẳng 45 Máy lạnh 2

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng

28

Trương Viết Bao

Cao đẳng 45 Điện tử 2

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng

29

Lê Qúy Đôn

Cao đẳng 45 Điện tử 2

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng

30

Nguyễn Hữu Phúc

Cao đẳng 45 Điện tử 3

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng

31

Hoàng Văn Thành

Cao đẳng 45 Điện tử 2

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng

32

Nguyễn Hai Nhị

Cao đẳng 46 Điện tử 2

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng

33

Nguyễn Thị Hiền

Cao đẳng 46 Nghề Công nghệ thông tin

Hội Sinh viên  trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng

34

Thạch Như Tuấn

Cao đẳng 45 Xây dựng

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng

35

Ngô Quốc Dũng

Điện tử Công nghiệp Khóa 8 A2

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp

36

Nguyễn Văn Trang

Điện tử Công nghiệp Khóa 8 A2

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp

37

Nguyễn Văn Linh

Công nghệ thông tin Khóa 8

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp

38

Hoàng Đức Giang

Điện tử Công nghiệp Khóa 7 B

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp

39

Lưu Văn Phùng

Công nghệ Ô tô khóa 8

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp

40

Nguyễn Đức Tài

Tự động hóa khóa 8

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp

41

Mẫn Hải Anh

Cơ điện tử

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp

42

Nghiêm Văn Đoàn

Công nghệ thông tin khóa 8

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp

43

Trịnh Văn Đại

Điện Công nghiệp khóa 8 A1

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp

44

Nguyễn Văn Tú

Điện tử Công nghiệp Khóa 7 A

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp

45

Nguyễn Văn Nguyên

Cắt gọt kim loại khóa 8

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp

46

Nguyễn Văn Đạt

Công nghê thông tin khóa 9

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp

47

Nguyễn Thị Bình

Cao đẳng Tiêu học Khóa 36 C

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sư Phạm                 

48

Nguyễn Thị Phương Linh

Cao đẳng Tiêu học Khóa 36 C

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sư Phạm                 

49

Nguyễn Thị Huyền

Cao đẳng Tiêu học Khóa 36 C

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sư Phạm                 

50

Nguyễn Hữu Khải

Tiếng Anh khóa 36

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sư Phạm                 

51

Nguyễn Thị Thu Hoà

Tiếng Anh khóa 36

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sư Phạm                 

52

Nguyễn Thi Hương Giang

Tiếng Anh khóa 36

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sư Phạm                 

53

Nguyễn Thị Ngoan

Cao đẳng Tiểu học Kháo 37

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sư Phạm                 

54

Nguyễn Thị Huyền Trang

Cao đẳng Tiêu học Khóa 36 C

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sư Phạm                 

55

Nguyễn Thị Lý

Cao đẳng Tiêu học Khóa 36 C

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sư Phạm                 

56

Bùi Thị Bích

Cao đẳng Tiêu học Khóa 36 C

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sư Phạm                 

57

Ngô Thị Vân

Cao đẳng Mần non Khóa 36 C

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sư Phạm                 

58

Trần Thanh Hoài

Văn Địa khóa 36 A

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sư Phạm                 

59

Trương Thị Xuân

Cao đẳng Mần non Khóa 36 D

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sư Phạm                 

60

Đàm Thị Ngọc Ly

Cao đẳng Tiểu học Khóa 36 A

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sư Phạm                 

 

              Ban TTNTH Tỉnh Đoàn