khach san bac ninh

SÁNG TẠO TRẺ
Sun, Day 18/11/2018 00:00 AM

Thực hiện cuộc vận động: Mỗi ĐVTN một Ý tưởng sáng tạo

Đây là cuộc vận động do Trung ương Đoàn triển khai nhằm cụ thể hóa phong trào Tuổi trẻ sáng tạo góp phần thực hiện thành công chỉ tiêu đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến mà Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đề ra.

Để thực hiện chỉ tiêu đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến, Trung ương Đoàn đã phân bổ chỉ tiêu cho các cấp bộ Đoàn tỉnh Bắc Ninh mỗi năm thực hiện gần 12 ngàn ý tưởng, sáng kiến.

Trên cơ sở chỉ tiêu phân bổ của Trung ương, Tỉnh đoàn đã xây dựng hướng dẫn triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” giai đoạn 2018-2022, đồng thời phân bổ chỉ tiêu đoàn viên, thanh niên đề xuất ý tưởng, sáng kiến giai đoạn và từng năm cho các đơn vị huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc trên cơ sở tổng số đoàn viên của các đơn vị (tính đến cuối năm 2018). Theo đó, đơn vị có chỉ tiêu ý tưởng, sáng kiến hằng năm cao nhất là TP.Bắc Ninh với 1000 ý tưởng, sáng kiến.

Đồng chí Trần Văn Đăng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học triển khai cuộc vận động trong khối HSSV

Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo từ khi ra đời đến nay luôn được các cấp bộ Đoàn triển khai đến từng nhóm đối tượng thanh niên thông qua công tác tuyên truyền, các hội thi, các lớp tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin… Phong trào đã tạo được sức hút mạnh mẽ với một bộ phận đoàn viên, thanh niên. Từ phong trào này, nhiều công trình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng vào thực tế góp phần làm lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thực chất phong trào mới chỉ dừng lại ở một bộ phận đoàn viên, thanh niên đam mê nghiên cứu, sáng tạo dẫn đến số lượng ý tưởng, sáng kiến, công trình, sản phẩm sáng tạo hằng năm của các cấp bộ Đoàn không nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là do phần đông đoàn viên, thanh niên chưa nhận thức rõ được ý nghĩa và tầm quan trọng của sáng tạo trong học tập, lao động, công tác nên chưa chủ động tham gia nghiên cứu. Hằng năm, tổ chức Đoàn, Hội có tổ chức các hội thi, ngày hội sáng tạo nhưng chưa nhiều, chưa có được những chính sách để ươm mầm sáng tạo… Vì vậy chưa tạo được động lực để đoàn viên, thanh niên sáng tạo.

Đồng chí Nguyễn Anh Sơn - Phó ban Thanh thiếu nhi trường học hướng dẫn sử dụng App "Sáng tạo trẻ" trên thiết bị di động

Để triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” nhằm góp phần thực hiện chỉ tiêu gần 50 ngàn ý tưởng trong suốt giai đoạn 2018-2022, theo Phó bí thư Tỉnh đoàn Thái Hải Anh, trước mắt các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi về thế mạnh, tiềm năng sáng tạo của tuổi trẻ; tầm quan trọng của sáng tạo trong quá trình học tập, lao động, sản xuất; là động lực thúc đẩy sự phát triển của cá nhân thanh thiếu nhi… nhằm tạo sự đồng thuận, chung tay của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi. Đồng thời, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, để mỗi đơn vị thấy đây là nhiệm vụ bắt buộc, không thể không làm.

Bằng sự nỗ lực và đồng lòng của tất cả các cấp bộ Đoàn, trong năm 2018, toàn tỉnh đã thu về gần 13 ngàn ý tưởng, tập trung chủ yếu từ các ĐVTN khối học sinh, sinh viên.

Ban TTNTH Tỉnh Đoàn