khach san bac ninh

Giáo dục - Tuyên truyền
Wed, Day 31/10/2018 00:00 AM

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở

     Với vai trò là “cầu nối” thông tin cho đoàn viên, thanh niên, trong thời gian vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Công tác nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở luôn là nhiệm vụ then chốt của công tác Đoàn và phong trào thanh niên

     Ngoài việc ban hành quy chế và kế hoạch hoạt động, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn còn quan tâm quản lý, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin và điều phối hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên thông qua thông qua hội nghị báo cáo viên định kỳ, các cuộc thi tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp… qua đó giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có điều kiện cập nhật thông tin, nâng cao năng lực hoạt động, chủ động trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, phong trào hành động cách mạng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí minh; những vấn đề sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, văn hóa - thể thao... trong nước và thế giới. Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên cũng kịp thời nắm bắt, phản ánh và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên để tăng cường các giải pháp tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và đơn vị có liên quan chỉ đạo về tổ chức đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu lôi kéo thanh niên của các thế lực thù địch; tham gia giải quyết các “điểm nóng” phát sinh tại các địa phương, đơn vị.

     Nhận thức đúng vị trí, vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; nhằm cụ thể hóa các nội dung về nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra vào ngày 15/10/2018 với sự góp mặt của 11 cán bộ đoàn là những báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tiêu biểu đến từ 8 huyện, thị, thành Đoàn và 3 đơn vị Đoàn trực thuộc là: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh và Trường Cao đẳng Cơ điện Bắc Ninh. Các báo cáo viên, tuyên truyền viên lần lượt trải qua 3 phần thi: phần thi chào hỏi, phần thi kiến thức và phần thi thuyết trình với nội dung tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

Đ/c Đào Hồng Lan - Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Cờ lưu niệm cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia Hội thi. 

     Thông qua hội thi này, các báo cáo viên, tuyên truyền viên đã tự tin thể hiện thành công các phần thi của mình. Đặc biệt, ở phần thi thuyết trình, các báo cáo viên, tuyên truyền viên đã có nhiều giải pháp mới nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đi vào cuộc sống. Có thể kể đến như: Giải pháp về đổi mới phương pháp quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp (đơn vị Huyện Đoàn Quế Võ); chú trọng công các giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên (Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh); đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn ở cơ sở (Huyện Đoàn Lương Tài) hay giải pháp về tập hợp, thu hút ĐVTN ở các khu, cụm công nghiệp tham gia sinh hoạt (Huyện Đoàn Yên Phong)…


Phần thi của Huyện Đoàn Gia Bình

     Theo kết quả Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đơn vị huyện Yên Phong; 02 giải Nhì cho huyện Tiên Du và huyện Lương Tài; 03 giải Ba thuộc về các đơn vị Trường CĐSP Bắc Ninh, trường CĐ Cơ điện và xây dựng Bắc Ninh, huyện Thuận Thành; 04 giải khuyến khích cho các đơn vị: Huyện Quế Võ, huyện Gia Bình, thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 02 giải phụ cho các đơn vị có màn chào hỏi xuất sắc nhất và phần thi tuyên truyền Nghị quyết xuất sắc nhất.

     Việc nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở nhằm giúp các cấp bộ Đoàn nhận thức đầy đủ hơn về công tác tuyên truyền và vai trò, vị trí của đội ngũ tuyên truyền viên. Đồng thời là cơ hội để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các địa phương, đơn vị có dịp giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm; từ đó xác định phương hướng rèn luyện, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tìm ra những phương pháp tuyên truyền hữu hiệu để góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Đoàn đi vào cuộc sống.

Vũ Linh - Ban Tuyên giáo TĐ