khach san bac ninh

Giáo dục - Tuyên truyền
Thứ bảy, Day 27/10/2018 00:00 AM

Bắc Ninh: Triển khai mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” đến cơ sở

   Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên, đồng thời đẩy mạnh phong trào xây dựng Nông thôn mới và “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương, đơn vị. Theo đó, cùng với việc xây dựng “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự” thì mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” cũng được triển khai rộng rãi đến các địa phương. Mô hình “khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” sẽ gồm 6-8 thành viên, đồng chí Phó bí thư đoàn xã, phường hoặc đồng chí ủy viên BTV đoàn xã, phường làm đội trưởng. Các thành viên có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch hoạt động Đội đề ra, đồng thời có nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao ý thức cho đoàn viên, thanh niên trong việc đề cao cảnh giác các loại tội phạm và chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước không mắc các tệ nạn xã hội.

   Thông qua hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phối hợp cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng; tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn dân cư./.

Các hình ảnh ra mắt mô hình:

 

          Thành đoàn Bắc Ninh tổ chức ra mắt mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” ngày 13/9/2018

 

Huyện Đoàn Yên Phong ra mắt mô hình điểm tại Thị trấn Chờ ngày 03/9/2018

 

Ra mắt mô hình tại đoàn xã Hoàn Sơn - huyện Tiên Du ngày 06/9/2018

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn  - Đội năm 2017 và ra mắt mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” tại phường Đình Bảng (Từ Sơn) ngày 20/3/2018

 

Ra mắt mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” tại xã Minh Tân (Lương Tài) ngày 17/9/2018

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn