khach san bac ninh

Xung kích - Đồng hành
Fri, Day 17/08/2018 00:00 AM

Bắc Ninh: Hỗ trợ thanh niên tín đồ tôn giáo phát triển kinh tế tại địa phương

     Trong năm 2018, các cấp bộ Đoàn, hội trong tỉnh thực hiện nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã đồng hành và hỗ trợ 02 mô hình tiêu biểu của thanh niên tín đồ tôn giáo tại địa bàn huyện Quế Võ và huyện Tiên Du.

     Cụ thể: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã hỗ trợ trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật để phát triển mô hình; tiếp cận nguồn vốn 20 tỷ ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh với vốn vay ưu đãi 5%/năm; quảng bá, tuyên truyền rộng rãi mô hình thanh niên tín đồ tôn giáo phát triển kinh tế trên tất cả các phương tiện truyền thông của Tỉnh Đoàn: Website, Facebook, Bản tin thanh niên phát hành hàng tháng…

     Tại huyện Quế Võ, mô hình xưởng chuyên sản xuất quần áo và túi của anh Nguyễn Văn Giáp (theo đạo Thiên chúa) với diện tích 200 m2 cùng 20 nhân công. Thu nhập bình quân hàng tháng cho mỗi nhân công là 4 triệu đồng. Anh nói: “Nhờ có sự hỗ trợ của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh mà tôi đã vay được một khoản tiền từ Ngân hàng chính sách xã hội để mở rộng mặt bằng kinh doanh, nhờ đó mà thu nhập cũng tăng”.

Mô hình xưởng sản xuất quần áo và túi của anh Nguyễn Văn Giáp(Quế Võ)

     Tại huyện Tiên Du, anh Đỗ Lương Hanh (theo đạo Thiên chúa) với mô hình sản xuất rau công nghiệp công nghệ cao nhưng chủ yếu là bí ngòi, ngọn bí và bắp cải với quy mô 4.5ha, tạo điều kiện công việc cho 6 công nhân với thu nhập bình quân là 5 triệu/tháng. Anh Hanh cũng là người tham gia chương trình Ý tưởng Khởi nghiệp của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh và đang là một trong những mô hình kinh doanh khả thi, chất lượng.

Mô hình sản xuất rau công nghiệp công nghệ cao của anh Đỗ Lương Hanh (Tiên Du)

     Để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc hỗ trợ thanh niên tín đồ tôn giáo, đồng chí Nguyễn Đức Sâm – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: “Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo đi vào chiều sâu để thanh niên tín đồ tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, đặc biệt là tích cực tham gia phát triển mô hình kinh tế, xóa đói giảm nghèo”.

Ban ĐKTHTN