khach san bac ninh

Giáo dục - Tuyên truyền
Tue, Day 21/08/2018 00:00 AM

Huyện Đoàn Quế Võ: Triển khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy và phát động đăng ký thực hiện phong trào “3 không”

   Ngày 20/8/2018, nhằm hưởng ứng tháng phòng chống ma túy, Ban Thường vụ huyện đoàn Quế Võ phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an huyện và Trường THPT Quế Võ 1 tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy cho đoàn viên, thanh thiếu niên năm 2018 và phát động cho đoàn viên, thanh thiếu niên đăng ký thực hiện phong trào “3 không”.

   Theo đó, hơn 1.000 đoàn viên, hội viên và học sinh của trường THPT Quế Võ 1 đã được nghe tuyên truyền một số vấn đề liên quan đến ma túy, các chất ma túy cơ bản, tác hại của việc sử dụng ma túy. Cũng trong dịp này, Ban Thường vụ huyện đoàn cũng đã phát động và tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu niên đăng ký thực hiện phong trào “3 không”.

Đại diện học sinh ký cam kết thực hiện phong trào 3 không về ma túy

   Buổi tuyên truyền nhằm giúp các bạn đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên, nhất là học sinh hiểu và nhận thức đầy đủ về tác hại của ma túy, qua đó tránh xa và tuyên truyền người thân, mọi người xung quanh không sử dụng ma túy với mọi hình thức. Dịp này, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phát 500 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống ma túy./.

Huyện Đoàn Quế Võ