khach san bac ninh

Giáo dục - Tuyên truyền
Mon, Day 21/05/2018 00:00 AM

Huyện Đoàn Gia Bình: Tổ chức truyền thông phân loại rác thải và phòng, chống tác hại của rượu bia, thuốc lá, chất kích thích, chống các hủ tục lạc hậu

   Ngày 21/5/2018, Ban Thường vụ Huyện đoàn Gia Bình tổ chức truyền thông phân loại rác thải và phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá, chất kích thích, chống các hủ tục lạc hậu” năm 2018 tại trường THCS xã Nhân Thắng, Gia Bình.

Các em học sinh chăm chú lắng nghe

   Tại buổi tuyên truyền, các thầy cô và học sinh trường THCS Nhân Thắng, các ĐVTN xã Nhân Thắng đã được thông tin về tầm quan trọng của việc phân loại rác thải, cách phân loại rác thải; về tình trạng sử dụng thuốc lá, rượu bia và các chất kích thích tại Việt Nam hiện nay; tác hại của rượu, bia, thuốc lá và các chất kích thích; các tệ nạn, các bệnh do rượu, bia, thuốc lá gây nên; cơ chế hấp thu của rượu vào cơ thể; và những ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc lá, rượu bia và các chất kích thích tới thế hệ trẻ.

   Thông qua hình thức trao đổi trực quan đã tạo nên không khí sôi nổi và tâm lý cởi mở cho các em học sinh tham gia. Rất nhiều nội dung liên quan đến cách phân loại rác thải sinh hoạt, tác hại của thuốc lá, rượu bia, chất kích thích được các em học sinh đề cập, đặt câu hỏi và được giải đáp. Đồng thời, đoàn viên thanh niên được tuyên truyền về những tác hại, hậu quả và hệ lụy của những hủ tục lạc hậu như: tư tưởng trọng nam khinh nữ, cầu tự, tảo hôn, các hủ tục trong ma chay, cưới hỏi, bạo lực gia đình... đem đến.

   Thông qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cho đoàn viên thanh thiếu niên về việc phân loại rác thải nhằm bảo vệ môi trường sống; phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia và lạm dụng dụng chất kích thích; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về chống các hủ tục lạc hậu cho cho đoàn viên thanh thiếu niên, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa./.

Huyện Đoàn Gia Bình