khach san bac ninh

Xung kích - Đồng hành
Thứ bảy, Day 02/06/2018 00:00 AM

Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong đoàn viên, thanh niên

     Nhiều năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Ninh đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng xã hội học tập.

     Thực hiện chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn và Hội khuyến học tỉnh Bắc Ninh. Nhằm giáo dục tinh thần tự học tập trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động “Tuổi trẻ Bắc Ninh học tập và làm theo lời Bác”, “Sinh viên 5 tốt”, phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” “học sinh 3 tốt”, “Khi tôi 18”, Tổ chức vận động ĐVTN đăng ký, phấn đấu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”. trong các cơ sở Đoàn với hình thức như: Xây dựng tủ sách thân thiện, thành lập các câu lạc bộ tiếng anh, câu lạc bộ toán học; truyền tải các chương trình, kế hoạch công tác, giới thiệu gương người tốt, việc tốt, nhân rộng mô hình tiêu biểu trong học tập, lao động, công tác trên trang thông tin đến các chi đoàn trong toàn tỉnh.

     Số lượng sinh viên 5 tốt, “học sinh 3 rèn luyện” “học sinh 3 tốt” tăng theo từng năm học, điều này có thể nói chất lượng học sinh, sinh viên tỉnh Bắc ninh ngày càng được nâng cao.

“Sinh viên 5 tốt” và “học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh được tuyên dương

Hội thi “Khi tôi 18”

     Tỉnh Đoàn chỉ đạo Đoàn các cấp thành lập các câu lạc bộ tiếng anh, câu lạc bộ toán học, câu lạc bộ tin học, hóa học. Thành phần chủ chốt là các sinh viên các trường, tự nguyện tham gia câu lạc bộ. Đến nay đã có hơn 35 câu lạc bộ sinh hoạt thường xuyên với chủ đề khác nhau.

Giao lưu các câu lạc bộ tiếng Anh tại nhà trường

     Hàng năm, Tỉnh Đoàn phối hợp với các doanh nghiệp tặng tủ sách thân thiện tại các nhà trọ của thanh niên công nhân - nơi tập trung đông thanh niên đi làm tại các khu Công nghiệp, khu chế suất. Tính đến năm 2018, tổng số tủ sách được tặng là 55 tủ tập trung tại nhà trọ của các khu Công nghiệp Yên Phong, Quế Võ.

Trao tặng tủ sách cho thanh niên công nhân tại huyện Quế Võ

     Hoạt động nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của các cấp địa phương trong tỉnh về khuyến khích phát triển xã hội hoá giáo dục. Khuyến khích cho đoàn viên, thanh niên có thể học ở mọi nơi, mọi lúc, học bằng nhiều cách: Học trên lớp, học từ xa qua phát thanh, truyền hình, học trên máy tính, trên mạng internet.. theo nguyên tắc tự học.