khach san bac ninh

Xung kích - Đồng hành
Mon, Day 08/10/2018 00:00 AM

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh khánh thành công trình thanh niên

     Ngày 08/10/2018, Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức lễ khánh thành công trình thanh niên “Vườn hoa thanh niên” trong khuôn viên Trụ sở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

     

ĐVTN thi công công trình

     Công trình do hơn 100 lượt ĐVTN của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thi công trong vòng 7 tháng, tổng trị giá 80 triệu đồng. Công trình hoàn thành thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ, góp phần tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp cho cơ quan đơn vị.

Công trình “Vườn hoa thanh niên”

Ban TNNT, CN và ĐT Tỉnh Đoàn