khach san bac ninh

Giáo dục - Tuyên truyền
Tue, Day 02/10/2018 00:00 AM

TẬP HUẤN CÔNG TÁC TÔN GIÁO CHO CÁN BỘ ĐOÀN CHỦ CHỐT TỈNH BẮC NINH NĂM 2018

     Chiều ngày 02/10, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức lớp tập huấn công tác tôn giáo cho gần 200 cán bộ Đoàn chủ chốt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Hội và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên vùng tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

     

 Lãnh đạo Tỉnh Đoàn phát biểu khai mạc

     Tại lớp tập huấn, các cán bộ Đoàn viên, Hội viên được báo cáo viên thông tin tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; tập huấn kỹ năng, phương thức vận động thanh niên tín đồ tôn giáo; thông tin một số vấn đề Chính sách và Pháp luật mới về công tác Tôn giáo; công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động Tôn giáo ở nước ta trong giai đoạn hiện nay và tập huấn kỹ năng vận động, tuyên truyền và xử lý tình huống trong công tác vận động thanh niên tôn giáo vào tổ chức Đoàn – Hội.

     Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ Đoàn, Hội về công tác tôn giáo, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về tôn giáo; nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Hội và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên vùng tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Ban ĐKTHTN Tỉnh Đoàn