khach san bac ninh

Hội Sinh viên
Sun, Day 20/05/2018 00:00 AM

Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh đưa 3 rèn luyện đến với học sinh

Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” là môi trường, tạo động lực cho học sinh rèn luyện, phấn đấu toàn diện trên các mặt: Đạo đức, tay nghề, thể lực; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thông qua phong trào, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các điển hình học sinh tiêu biểu về rèn luyện, học nghề; tham gia quá trình hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.

     Trong những năm qua, phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” được Ban Chấp hành Đoàn trường Cao Đẳng Sư Phạm tiếp tục triển khai trong học sinh và cụ thể hoá vào chương trình công tác của Đoàn trường theo năm học cũng như từng môn học. Qua đó giúp học sinh xác định cho mình được động cơ học tập đúng đắn, thái độ nghề nghiệp đúng mực, ý thức được tầm quan trọng của công tác học nghề, nêu cao ý thức, tác phong, kỷ luật chấp hành tốt nội quy, quy chế của trường, lớp đề ra, xứng đáng là những học sinh toàn diện trên các mặt đạo đức, tay nghề, thể lực.

Học sinh tích cực tham gia hoạt động tình nguyện phấn đấu đạt học sinh 3 rèn luyện

     Để phong trào đạt được kết quả cao, Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm đã triển khai một số mô hình tạo môi trường giúp học sinh tham gia tích cực phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”: Đề án trang bị “Kỹ năng thực hành xã hội”, Hội thi “Học sinh giỏi nghề”.

Ban TTNTH Tỉnh Đoàn