khach san bac ninh

Hội Sinh viên
Thu, Day 01/01/1970 07:00 AM

Nâng cao hiệu quả phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” từ công tác tuyên truyền trong học sinh Cao đẳng Công nghiệp

     Với 03 nội dung chính: Rèn luyện đạo đức,  tác phong; nâng cao kiến thức, rèn luyện tay nghề; rèn luyện kỹ năng, thái độ nghề nghiệp, đến nay phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” đã được Đoàn trường Cao Đẳng Công Nghiệp triển khai hiệu quả.

     Để phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” được lan tỏa sâu rộng tới đông đảo học sinh, Đoàn trường Cao Đẳng Công Nghiệp đã triển khai theo nhiều hình thức, phù hợp với yêu cầu thực tiễn như Tuyên truyền, giới thiệu về mục đích, ý nghĩa, nội dung, giải pháp thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”; tổ chức tuyên truyền trực quan trên bản tin, tờ rơi, tranh, ảnh, hệ thống pano, áp phích cổ động… tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trên giảng đường, ký túc xá… Chú ý giới thiệu các nội dung của phong trào và tiêu chí phấn đấu để đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” trên website, fanpages của trường…. Ngoài ra, Đoàn các trường chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện như “Hành trình về nguồn”, “Uống nước nhớ nguồn”… tạo môi trường thực tiễn cho ĐVTN được cống hiến, rèn luyện.

Trường Cao đẳng Công Nghiệp Bắc Ninh tuyên truyền qua poster tại trường

Ban TTNTH Tỉnh Đoàn