khach san bac ninh

THEO DẤU CHÂN BÁC
Tue, Day 19/06/2018 00:00 AM

Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Bắc Ninh

Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Bắc Ninh

(1954 -1969)

Bác Hồ với thiếu nhi Tam Sơn (Từ Sơn) cùng bắt nhịp hát vang bài ca kết đoàn (09/02/1967)

     1. Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và dự Lễ kỷ niệm Lý Bát Đế tại làng Đình Bảng, huyện Từ Sơn, ngày 13-9-1945.

     2.  Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm ngôi đình làng Đình Bảng, huyện Từ Sơn, địa điểm họp dự bị của Quốc hội, tháng 2-1946.

     3. Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, tháng 5-1946.

     4. Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm cụ Nguyễn Phụ Doãn, làng Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tháng 10-1946*.

     5. Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm cụ Chắt Minh làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tháng 10-1946**.

     6. Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Bắc Ninh, ngày 17-11-1946.

     7. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách ruộng đất Đoàn Bắc - Bắc tại làng Đình Bảng, huyện Từ Sơn, ngày 17-12-1955.

     8. Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm đê Mai Lâm, xã Mai Lâm, huyện Từ Sơn (nay là xã Mai Lâm huyện Đông Anh, Hà Nội) và đồng bào vùng bị lụt ở Bắc Ninh, ngày 5-9-1957.

     9. Chủ tịch Hồ Chí Minh về dự Hội nghị thi đua của tỉnh Bắc Ninh, ngày 11-7-1958.

     10. Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Công trường thủy lợi Bắc - Hưng - Hải, ngày 20-9-1958.

     11. Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một số công trường thủy lợi loại vừa ở Bắc Ninh và lần thứ hai đến Công trường đại thủy lợi Bắc - Hưng - Hải, ngày 16-10-1958.

     12. Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Công trường thủy lợi Bắc - Hưng - Hải lần thứ ba, ngày 25-12-1958.

     13. Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Công trường thủy lợi Bắc- Hưng - Hải và thăm làng gốm và hợp tác xã Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội), ngày 20-2-1959.

     14. Chủ tịch Hồ Chí Minh về nói chuyện với Hội nghị thủy lợi toàn miền Bắc tổ chức tại xã Hiên Vân, Tiên Du, Bắc Ninh, ngày 14-9-1959.

     15. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi kiểm tra tình hình đê điều và công tác chuẩn bị phòng chống lũ lụt ở Bắc Ninh, ngày 25-7-1960.

     16. Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Trường Thể dục thể thao Từ Sơn tại xã Đồng Quang, huyện Từ Sơn, ngày 14-12-1961.

     17. Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đồng bào, cán bộ tỉnh Hà Bắc và dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất và nói chuyện với đại biểu các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Bắc tại cuộc mít tinh ở sân vận động thị xã Bắc Giang, ngày 17-10-1963.

     18. Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và chúc Tết cán bộ, nhân dân xã Tam Sơn, huyện Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc (nay là thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), ngày 9-2-1967 (mồng 1 tết Đinh Mùi).

 Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn (st)