khach san bac ninh

Hội Sinh viên
Wed, Day 15/11/2017 00:00 AM

Sinh viên Bắc Ninh với chỉ thị 05CT/TW

     Hội Sinh viên tỉnh và 100 % cơ sở Hội ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016  - 2021.

     Kết quả:  100% các cơ sở Hội tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ đạo các cơ sở Hội duy trì mở sổ nhật ký “Học tập và làm theo lời Bác”; Tiêu biểu như: HSV Trường CĐ Sư phạm Bắc Ninh tổ chức học tập 02 chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần học tập suốt đời”. HSV Trường CĐ Thống Kê tổ chức Cuộc thi viết về tấm gương “Tuổi trẻ Bắc Ninh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”…; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 42 - CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 04 - NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 - 2020” thông qua tổ chức các hoạt động tuyên dương, nêu gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến ở các cơ sở Hội trong tỉnh. HSV tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng. Hàng tháng, Website của tỉnh cho đăng tải ít nhất 01 bài viết tuyên truyền gương thanh niên tiên tiến tại đơn vị, địa phương trên mọi lĩnh vực.

     Bên cạnh đó, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã phát động Hội Sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học xây dựng "Tủ sách Bác Hồ" với nhiều đầu sách đa dạng, phục vụ cho việc giáo dục học sinh. “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống cho học sinh” có lẽ là một trong những bộ sách được giáo viên các trường sử dụng thường xuyên và có tác động mạnh mẽ đến ý thức, hành vi của học sinh. Việc tuyên truyền, khích lệ học sinh, sinh viên học tập, làm theo những đức tính cao đẹp trong mỗi câu chuyện có trong "Tủ sách Bác Hồ" không chỉ góp phần phát triển văn hóa đọc ở nhà trường, mà còn là giải pháp thiết thực về giáo dục, đạo đức trong học sinh, sinh viên.

     Theo anh Nguyễn Văn Hưng, Chủ Tịch Hội Sinh viên trường Cao đăng Công Nghiệp, bộ sách có giá trị giáo dục đạo đức, lối sống thiết thực, ý nghĩa đối với cả sinh viên và giáo viên. Trong quá trình nghiên cứu bộ sách, sinh viên có cơ hội thấm nhuần những bài học của Bác về giáo dục đạo đức;. Tiếp cận những đức tính tốt đẹp, tư tưởng nhân văn từ những câu chuyện về Bác.

     Còn cô Hoàng Thị Nhung, Chủ Tịch Hội Sinh viên trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng cho biết cho biết, ngoài việc tổ chức giới thiệu sách, nhà trường còn lồng ghép nội dung này vào môn đạo đức, tổ chức cho học sinh tìm hiểu về Bác, trong đó đặc biệt coi trọng nội dung liên hệ thực tế. Qua đó, việc học tập Bác không chỉ dừng lại ở việc “học tập”, mà còn được nâng lên ở mức độ “làm theo” và được cụ thể hóa bằng những phần việc cụ thể, thiết thực tại trường, tại gia đình và ngoài xã hội.

     Sinh Trần Nam Anh, Trường Cao đăng Cơ điện và Xây dựng chia sẻ: Qua mỗi câu chuyện về Bác, em và các bạn xác định rõ thêm trách nhiệm của bản thân trong việc học tập, rèn luyện. Em hiểu thêm giá trị của sự cố gắng, rèn luyện bền bỉ để đạt được thành công. Chúng em nỗ lực làm theo Bác, bắt đầu từ những việc nhỏ như giữ gìn vệ sinh sạch sẽ; trung thực với thầy cô giáo, bạn bè và khi làm bài kiểm tra; dũng cảm nhận khuyết điểm khi mắc lỗi; biết chia sẻ, an ủi khi bạn cùng lớp gặp khó khăn.

     Nhiều phụ huynh vui mừng cho biết con đã có ý thức làm việc nhà; biết chuẩn bị bữa ăn khi bố, mẹ đi làm về muộn... Niềm vui giản dị ấy giúp tôi hiểu thêm rằng, thông qua những câu chuyện kể, tấm gương của Bác đã tác động tích cực đến các em, thôi thúc các em hoàn thiện mình. Dù mới là những chuyển biến nhỏ, nhưng là tín hiệu đáng mừng để những nhà giáo có thêm niềm tin và động lực tiếp tục học tập, làm theo Bác để hoàn thiện mình, từ đó lan tỏa tới sinh viên".

 Ban TTNTH Tỉnh Đoàn