khach san bac ninh

Hội Sinh viên
Sun, Day 15/04/2018 00:00 AM

“Sinh viên 5 tốt” danh hiệu cao quý trong sinh viên

      "Sinh viên 5 tốt” đã và đang được Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng hưởng ứng bằng nhiều việc làm thiết thực, góp phần thúc đẩy sinh viên tự giáo dục, rèn luyện, phát triển toàn diện và khẳng định được vai trò của tri thức trẻ. Xác định được tầm quan trọng cũng như ý nghĩa thiết thưc của phong trào, Hội sinh viên Việt nam tỉnh Bắc Ninh đã triển khai kế hoạch, hướng dẫn bình xét sinh viên 5 tốt  tới 100% các cơ sở Hội và tích cực triển khai phong trào bằng nhiều hình thức với các tiêu chí cơ bản “Đạo đức tốt - Học tập tốt - Thể lực tốt - Tình nguyện tốt - Hội nhập tốt” 

     

Gương "Sinh viên 5 tốt" đạt giải thưởng "Sao Tháng giêng" Nghiêm Thị Kim Liên 

     Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Hội sinh viên tỉnh, 100% Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng triển khai hiệu quả phong trào; công tác hỗ trợ sinh viên sau tuyên dương được quan tâm; công tác tuyên dương các gương điển hình được chú trọng, tạo hiệu ứng tốt, hình thành và thúc đẩy ý thức tự giác phấn đấu rèn luyện sinh viên. Bám sát nội dung của phong trào, ngay từ đầu mỗi năm học, Hội Sinh viên tỉnh đã chỉ đạo Hội sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, trưởng thành. Yêu cầu Hội Sinh viên các trường thường xuyên tổ chức các hoạt động đồng thời nội dung đảm bảo đa dạng, cụ thể, phù hợp, gắn với đối tượng sinh viên như: Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng sinh viên, hội thi văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tham gia chương trình “Sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong”, “Hiến máu nhân đạo”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, hoạt động tình nguyện Mùa hè xanh, Tiếp sức đến trường, hoạt động sinh viên hội nhập quốc tế trong sinh viên nhà trường.

      Tính đến nay đã có trên 3800 sinh viên đăng ký tham gia, trong đó có 170 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 57  sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, 01 sinh viên đạt giải thưởng Sao Tháng giêng. Nhiều giải pháp thực hiện cuộc vận động đã được các cơ sở Hội thực hiện hiệu quả, đặc biệt là các giải pháp tuyên dương điển hình, tạo động lực, khuyến khích sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. “Sinh viên 5 tốt” trở thành danh hiệu cao quý trong sinh viên, được các thầy, cô giáo, xã hội ghi nhận.

 Ban TTNTH Tỉnh Đoàn