khach san bac ninh

Giáo dục - Tuyên truyền
Thu, Day 24/05/2018 00:00 AM

Từ Sơn: Tổ chức học tập, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

      Sáng ngày 24/5, BTV thị Đoàn Từ Sơn tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết đại hội Đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV; Quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong người cán bộ Đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở" và "thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở và ĐVTN tiêu biểu của thị xã.

 

      Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Thị Kim Tiên - UV BTV - Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh Đoàn, các đồng chí lãnh đạo Thị ủy cùng sự tham dự đông đảo của các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện Đoàn, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở, Chi đoàn các phường và ĐVTN ưu tú trên địa bàn thị xã

 

Đồng chí Ngô Thị Kim Tiên - UV BTV - Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh Đoàn phát biểu tại Hội nghị

      Tại Hội nghị, gần 200 đại biểu tại các cơ sở Đoàn trong toàn thị xã đã được nghe đồng chí Ngô Thị Kim Tiên quán triệt các nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết đại hội Đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV; quán triệt các chương trình trọng điểm, nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ.Cũng tại hội nghị, báo cáo viên của thị xã đã nêu những nội dung cốt lõi của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh dành cho cán bộ Đoàn và Đoàn viên, thanh niên theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn và Tỉnh Đoàn. Qua đó, tuổi trẻ thị xã Từ Sơn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng, tạo phong trào thi đua sâu rộng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp vào cuộc sống.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Mạnh - Bí thư thị Đoàn đã chỉ đạo các đồng chí có mặt tại Hội nghị về quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 cho ĐVTN đơn vị mình.

Thị Đoàn Từ Sơn