khach san bac ninh

Hoạt động Đoàn
Wed, Day 09/05/2018 00:00 AM

Tiên Du: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

     Sáng ngày 09/5, BTV huyện Đoàn Tiên Du tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết đại hội Đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Quán triệt Chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong người cán bộ Đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở" và "thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở và Đoàn viên, thanh niên ưu tú trong toàn huyện.

      Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Thị Kim Tiên - UV BTV - Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh Đoàn, đồng chí Lưu Đắc Hùng - UV BTV Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy cùng sự tham dự đông đảo các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện Đoàn, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các xã, thị trấn, Đoàn trực thuộc và Chi đoàn khối nông thôn trên địa bàn huyện.

 Quang cảnh tại Hội nghị

      Tại Hội nghị, hơn 250 đại biểu tại các cơ sở Đoàn trong toàn huyện đã được nghe đồng chí Ngô Thị Kim Tiên quán triệt các nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết đại hội Đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV; quán triệt các chương trình trọng điểm, nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ.Cũng tại hội nghị, báo cáo viên của huyện đã nêu những nội dung cốt lõi của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho cán bộ Đoàn và ĐVTN năm 2018 theo hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh Đoàn. Qua đó, tuổi trẻ huyện Tiên Du tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng, tạo phong trào thi đua sâu rộng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đoàn viên liêm khiết, trung thực, giản dị, quyết tâm dẫn dắt ĐVTN triển khai có hiệu quả pong trào cách mạng, tích cực đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp sớm đi vào cuộc sống.

Kết thúc Hội nghị, huyện Đoàn đã tổ chức cho các đại biểu làm bài trắc nghiệm kiểm tra việc học tập nghị quyết và làm bài thu hoạch về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở Đoàn về triển khai chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong ĐVTN bằng các hình thức phù  hợp tại địa phương, đơn vị./.

Huyện Đoàn Tiên Du