khach san bac ninh

Hoạt động Đoàn
Thu, Day 26/04/2018 00:00 AM

Gia Bình: Tổ chức học tập, Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

     Ngày 26/4/2018,  Ban Thường vụ Huyện Đoàn Gia Bình tổ chức hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển Bắc Ninh tập huấn kỹ năng lãnh đạo, quản lý và công nghệ 4.0  cho 130  cán bộ Đoàn các cấp trong toàn huyện. 

     Tại hội nghị, đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Đức Sâm - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn thông tin, truyền đạt những nội dung cốt lõi, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ,  một số tài liệu tham khảo trong quá trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đ/c: Nguyễn Đức Sâm - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn truyền đạt các thông tin về Nghị quyết tại Hội nghị

     Tham gia Hội nghị,  130 cán bộ, Đoàn viên, thanh niên trong huyện đã tập trung nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới trong nghị quyết Đại hội các cấp, qua đó thực hiện việc học tập, tuyên truyền một cách nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.

 Quang cảnh tại hội nghị

Huyện Đoàn Gia Bình