khach san bac ninh

Hoạt động Đoàn
Thu, Day 26/04/2018 00:00 AM

Gia Bình: Tổ chức học tập, Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

     Ngày 26/4/2018,  Ban Thường vụ Huyện Đoàn Gia Bình tổ chức hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong người cán bộ Đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở" và "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" cho 230  cán bộ Đoàn, ĐVTN ưu tú các cấp trong toàn huyện. 

     Tại hội nghị, đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Đức Sâm - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn thông tin, truyền đạt những nội dung cốt lõi, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ,  một số tài liệu tham khảo trong quá trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết.

     Tham gia Hội nghị, 230 cán bộ, Đoàn viên, thanh niên trong huyện đã tập trung nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới trong nghị quyết Đại hội các cấp, qua đó thực hiện việc học tập, tuyên truyền một cách nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.

 Quang cảnh tại hội nghị

     Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Đoàn - Uỷ viên BTV huyện uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo huyện uỷ truyền tải nội dung chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong người cán bộ Đoàn sáng tạo trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở" và "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" theo công văn chỉ đạo của Tỉnh đoàn.

     Kết thúc Hội nghị, huyện Đoàn đã triển khai cho các đại biểu làm bài thu hoạch chuyên đề và bản đánh giá trắc nghiệm Nghị quyết Đại hội tại lớp đồng thời quán triệt các đồng chí có mặt tại hội nghị về đơn vị tổ chức các hình thức học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trong đoàn viên, thanh niên  phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị mình.

Huyện Đoàn Gia Bình