khach san bac ninh

Hoạt động Đoàn
Wed, Day 04/04/2018 00:00 AM

Yên Phong: Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

     Sáng ngày 04/4/2018, BTV Huyện Đoàn Yên Phong tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022 và học tập, quán triệt chuyên đề Rrèn luyện tác phong cán bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở” và "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ đoàn. Tham dự buổi học tập có 158 đồng chí trong Ban Thường vụ huyện Đoàn, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Đoàn viên thanh niên ưu tú các xã, thị trấn, Đoàn trực thuộc và Chi đoàn khối nông thôn trên địa bàn huyện.

Đông đảo ĐVTN sôi nổi tham gia buổi học tập Nghị quyết

     Tại chương trình, các đại biểu tại các cơ sở Đoàn trong toàn huyện đã được nghe báo cáo viên trình bày các nội dung cơ bản, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, các phong trào, chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp. Bên cạnh đó, báo cáo viên đã nêu những nội dung cốt lõi của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho cán bộ Đoàn năm 2018. Qua chương trình đã giúp cho ĐVTN nắm được những nội dung cốt lõi của các Nghị quyết và chuyên đề qua đó thúc đẩy người cán bộ Đoàn tăng cường nêu gương, rèn luyện tác phong dẫn dắt ĐVTN xung kích trong các phong trào hành động của Đoàn, tích cực đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đi vào cuộc sống. Kết thúc Hội nghị, 158 đồng chí đã làm bài thu hoạch về kết quả học tập và nôp về BTC.

     Sau hội nghị cấp huyện, huyện Đoàn sẽ chỉ đạo các cơ sở Đoàn về triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" tới 100% ĐVTN tại địa phương, đơn vị mình bằng những hình thức phù hợp.

Huyện Đoàn Yên Phong