khach san bac ninh

Tháng Thanh niên
Wed, Day 14/03/2018 00:00 AM

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh: Tổ chức Hội nghị Thông tin thời sự và định hướng Công tác tư tưởng cho đội ngũ Báo cáo viên, cán bộ Đoàn cơ sở Quý I năm 2018

      Sáng ngày 14/3/2018, tại Hội trường tầng 2- Cơ quan Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017- 2022; Quán triệt Chỉ thị 05 với chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; Thông tin thời sự và định hướng Công tác tư tưởng cho đội ngũ Báo cáo viên, cán bộ Đoàn cơ sở Quý I năm 2018. Đến dự chương trình có đồng chí Ngô Văn Khương - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Nhân Chinh -UVBCH TW, Bí thư BCH Tỉnh Đoàn.

Toàn cảnh Hội nghị

      Tại Hội nghị, 230 đồng chí cán bộ Đoàn chuyên trách trong toàn tỉnh được thông tin khái quát tình hình thời sự trong nước, thế giới năm 2017 và quý I năm 2018; kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Hội nghị cũng đã được nghe PGS.TS Ngô Văn Thạo - Nguyên Vụ trưởng Vụ lý luận Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương báo cáo về chuyên đề chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những nội dung chủ yếu: Xây dựng phong cách công tác của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo, quản lý theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh gồm: phong cách dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương, nói đi đôi với làm; kết hợp giữ vững nguyên tắc với thực hiện các biện pháp quản lý linh hoạt, mềm dẻo; tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách; thể hiện rõ trách nhiệm của người lãnh đạo, đứng đầu; thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, nói với làm; gương mẫu thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư…

PGS.TS Ngô Văn Thạo - Nguyên Vụ trưởng Vụ lý luận Ban Tuyên giáo TW, Ủy viên chuyên trách Hội đồng lý luận TW chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh. 

      Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Nhân Chinh - Bí thư Tỉnh Đoàn đã đánh giá: Hội nghị nhằm giúp các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh thiếu niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống; đồng thời, việc học tập các chuyên đề đã tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên, thanh niên. Thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; Xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong thanh thiếu niên. Hội nghị cũng góp phần định hướng công tác tư tưởng chính xác, thiết thực, có tính cập nhật kịp thời tới đông đảo cán bộ Đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh.

      Đây cũng sẽ là hoạt động được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn quan tâm duy trì thường xuyên mỗi quý một lần./.

Thu Hiền - Ban Tuyên giáo TĐ