khach san bac ninh

Hoạt động Đoàn
Tue, Day 10/10/2017 00:00 AM

Tập huấn kỹ năng tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm làm

      Nằm trong chương trình trại huấn luyện cán bộ Đoàn chuyên trách tỉnh Bắc Ninh năm 2017, sáng ngày  09/10, tại Hội trường lớn Lữ đoàn 229, Trung tâm DVVL Thanh niên tỉnh Bắc Ninh tổ chức tập huấn kỹ năng tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho các đồng chí cán bộ phụ trách công tác tư vấn định hướng nghề nghiệp, việc làm của các huyện, thị, thành Đoàn và 126 đồng chí Bí thư Đoàn cơ sở phụ trách các điểm tư vấn nghề và giới thiệu việc làm Thanh niên tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Dương Ngọc Duyến – Phó Giám đốc Trung tâm DVVL cung cấp các kiến thức cơ bản cho các đồng chí cán bộ Đoàn

Tại buổi tập huấn, các đồng chí đã được đồng chí Dương Ngọc Duyến – Phó Giám đốc Trung tâm cung cấp các kiến thức cơ bản và kỹ năng  tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên, những thông tin việc làm trong và ngoài nước đến các đồng chí cán bộ đoàn qua đó giúp cho mỗi đồng chí bí thư đoàn cơ sở có những kiến thức cần thiến để tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên ở cơ sở, đồng thời kết nối tốt với hệ thống trung tâm của tỉnh để thực hiện tốt công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên.

Thông qua những nội dung được giới thiệu tại hội nghị sẽ giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên có điều kiện tiếp cận thông tin hướng nghiệp và việc làm, trau dồi thêm thông tin, kiến thức để lựa chọn, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho bản thân.

Trung tâm DVVL Thanh niên Bắc Ninh