khach san bac ninh

Hoạt động Đoàn
Mon, Day 09/10/2017 00:00 AM

Xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình thanh niên tiến bộ, hạnh phúc, không có bạo lực gia đình

      Sáng ngày 9/10/2017, tại hội trường Lữ Đoàn 229 tỉnh Bắc Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị chuyên đề “Xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình thanh niên tiến bộ, hạnh phúc, không có bạo lực gia đình” cho 126 học viên là Bí thư các cán bộ Đoàn các xã, phường, thị trấn trên trong toàn tỉnh.

Đ/c Hoa Hữu Vân – Nguyên Phó trưởng Vụ Gia đình Bộ VHTT&DL trao đổi các kỹ năng giải quyết mâu thuẫn gia đình với học viên

       Tại Hội nghị chuyên đề lần này, các học viên đã được đồng chí Hoa Hữu Vân – Nguyên Phó trưởng Vụ Gia đình Bộ VHTT&DL trang bị những kiến thức cơ bản về: Các mô hình phòng chống bạo lực gia đình cho thanh niên tại cộng đồng; hướng dẫn xây dựng và triển khai hoạt động của mô hình; Thực trạng và hậu quả của bạo lực gia đình đối với xã hội; Ý nghĩa của việc phòng, chống bạo lực gia đình trong thanh niên và một số luật như Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; kỹ năng truyền thông, tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình; các nguyên nhân của bạo lực gia đình, các hình thức xử lý vi phạm hành chính trong phòng, chống bạo lực gia đình, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn gia đình...

Ban Tuyên giáo - TĐBN