khach san bac ninh

Tin tức
Tue, Day 12/09/2017 17:14 PM

Chương trình “Tư vấn, nghề nghiệp giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên” Tại xã Nhân Thắng Huyện Gia Bình.

Ngày 10/9, tại hội trường UBND xã Nhân Thắng - huyện Gia Bình, Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Bắc Ninh phối hợp với huyện Đoàn Gia Bình tổ chức chương trình “Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên và người lao động xã Nhân Thắng  huyện Gia Bình”

Chương trình có sự tham gia của trên 100 các bạn đoàn viên, thanh niên và các bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi lao động trong toàn xã đã đến tham dự.

 

 Đ/c: Dương Ngọc Duyến - P.GĐ Trung tâm DVVL thanh niên tỉnh, tư vấn cho các bạn đoàn viên thanh niên và các bậc phụ huynh.

            Với những nội dung thiết thực, Trung tâm đã trực tiếp tư vấn, định hướng cho các bạn đoàn viên thanh niên có thể tự tìm cho mình một hướng đi phù hợp để có việc làm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, các bậc phụ huynh định hướng được cho con em mình về nghề nghiệp việc làm trong tương lai. Thông qua chương trình Trung tâm đã giới thiệu trên 20 đơn hàng tuyển dụng việc làm của các doanh nghiệp trong tỉnh để đoàn viên thanh niên và người lao động lựa chọn đăng ký đi làm.

            Có thể khẳng định những chương trình “Tư vấn, hướng nghiệp giới thiệu việc làm cho các bạn đoàn viên thanh niên” được Trung tâm DVVL thanh niên thương xuyên tổ chức ở cấp xã đã góp phần quan trọng trong việc định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh niên, góp phần tạo ra nguồn lao động ngày càng chất lượng cho xã hội, đồng thời khẳng định vai trò là địa chỉ tin cậy của các bạn đoàn viên thanh niên và các bậc phụ huynh trong lựa chọn nghề nghiệp, việc làm.

                                                                        Trung tâm DVVL thanh niên tỉnh Bắc Ninh.